Koniec prestupového obdobia posunutý o mesiac

Na základe uznesenia schváleného Prezídiom SZFB bol posunutý koniec prestupového obdobia v aktuálnej sezóne poznačenej pandemickou situáciou o jeden mesiac, tzn. do 15. februára. Všetky žiadosti o prestup, hosťovanie, predčasné ukončenie hosťovania, striedavý štart a predčasné ukončenie striedavého štartu tak môžu kluby podávať až do termínu 15. februára 2021.

 

V prípade zaslania poštou bude rozhodujúci dátum odoslania. Ostatné ustanovenia Prestupového poriadku SZFB zostávajú nezmenené. V závislosti od spustenia súťaží v tejto sezóne bude môcť Prezídium SZFB rozhodnúť o posune dátumu konca prestupového obdobia. O tejto  prípadnej zmene budeme kluby informovať.

Zmena nastala aj v medzinárodnom prestupe. Na základe rozhodnutia IFF platí, že hráč, ktorý prestúpil počas bežného prestupového obdobia z členskej asociácie, kde je súťaž pozastavená z dôvodu Covid-19, môže prestúpiť späť do krajiny, z ktorej hráč prestúpil, aj po 15. januári.
Ak však hráč v krajine, do ktorej prestúpil počas bežného prestupového obdobia, hral v zápase nadstavbovej časti súťaže  (o zostup, baráž, play-off alebo play-down), hráč nemá nárok na prestup skôr, než začne prestupové obdobie pre novú sezónu 2021/22, tzn. od 1. júla 2021. Znamená to, že hráčovi je umožnené hrať nadstavbovú časť len v jednej krajine.


Ďalšie články


Odoberajte newsletter