Martin Kopejtko: „Ak chcete byť úspešný, musíte vidieť a plánovať na viac ako štyri roky.“

Sobota je dňom, kedy sa uskutoční volebná Konferencia Slovenského zväzu florbalu. Jediným kandidátom na post prezidenta SZFB je skúsená osobnosť slovenského florbalu Martin Kopejtko. V našom športe sa pohybuje už sedemnásť rokov a má za sebou množstvo aktivít. Ako jedinému kandidátovi sme mu dali priestor predstaviť svoju víziu pre najbližšie štvorročné volebné obdobie.

 

Motto: „MILUJEM FLORBAL A SOM PRIPRAVENÝ SPOLUPRACOVAŤ S KAŽDÝM, KOMU IDE O SLOVENSKÝ FLORBAL AJ JEHO BUDÚCNOSŤ!!!“

 

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post prezidenta SZFB?

„Vo florbale pôsobím už takmer dve dekády a vnímam ho v širších súvislostiach. Teda nielen z klubovej úrovne, alebo z pohľadu seniorského levelu, ale dôverne poznám celý proces práce s mládežou, s reprezentačnými výbermi, citlivo vnímam prácu jednotlivých komisií, prácu rozhodcov, trénerov, našich metodikov a školiteľov či našu zväzovú legislatívu a dnes už aj ekonomiku. To je ale pohľad dovnútra. Zväz musí byť životaschopný aj navonok. Verejnosť, fanúšikovia, partneri a sponzori musia začať intenzívnejšie vnímať florbalovú existenciu. Florbal si už po rokoch fungovania na Slovensku zaslúži svoje jasné miesto v športovej hierarchii, veď môžeme byť tímovým športom číslom tri v našej krajine. Urobme z florbalu skutočné športové odvetvie, zvýšme každoročne členskú základňu a prepojme sa s najdôležitejšou cieľovou skupinou – s rodinami a ich deťmi po celom Slovensku. A popri očakávanej postupnej profesionalizácii nesmieme florbal odrezať ani od jeho čistej DNA, stále musí mať svoj voľný priestor, byť masovým športom len pre radosť. Kluby a hráči budú mať preto možnosť prirodzenej voľby. Vo mne táto radosť ani po rokoch nevyhasla, hoci sa na rozvoj florbalu teraz pozerám zodpovedne a pragmaticky. Prišli sme do bodu, kedy musíme spustiť proces postupnej profesionalizácie a dali sme si veľmi záležať, aby sme do tohto obdobia vstúpili s pripraveným tímom. Za posledné obdobie som absolvoval množstvo podnetných rozhovorov a teší ma, že aj medzi týmito ľuďmi sa našiel rad tých, ktorí chcú a majú chuť slovenskému florbalu pomáhať. Mojou najväčšou motiváciou je, byť súčasťou odborného, uveriteľného, lojálneho tímu ľudí s chuťou pracovať a schopnosťami veci meniť k lepšiemu a zároveň sa uchádzať o dôveru a podporu klubov, ktorých záujmy chcem v ďalších rokoch ako prezident SZFB zastupovať.“

 

Aké sú vaše plány na obdobie štyroch rokov ak budete zvolený?

„Ak chcete byť úspešný, musíte vidieť a plánovať na viac ako 4 roky. Preto sme sa rozhodli spustiť iniciatívu Nová dekáda florbalu na Slovensku, kde práve desaťročnicou sme ohraničili všetky potrebné kroky a zmeny, ktoré musia do slovenského florbalu prísť a 100 dní po voľbách predstavíme strategický dokument s rovnakým názvom, na ktorom sa bude podieľať viac ľudí, ako si dnes viete predstaviť. Pokryjeme viac ako 20 rôznych oblastí a každú z nich odprezentujeme, nebojte sa, neprehliadnete ich. Takže odpoviem inak, ak sa ma o štyri roky budete pýtať, čo sa vám podarilo dosiahnuť, tak úprimne verím, že si budeme môcť povedať, že má SZFB a jeho kluby profesionálnu štruktúru, že nám rastie sledovanosť v televízii a návštevnosť v halách, že nám každoročne rastie počet členov minimálne o 7%, že nám bežia atraktívne celoštátne ligové súťaže, že produkujeme najlepšiu školskú športovú súťaž a už hráme toľko očakávaný Slovenský pohár, že sa reprezentácie SR, mužov i žien dostali na novú úroveň a stúpajú vo svetovom rankingu, že počet dievčat a žien v SZFB stúpol minimálne nad 35% a že sme veľký progres urobili s rozhodcami i trénermi a že sa florbal stal nielen fenoménom, ale aj pilierom športu na Slovensku.“

 

Čo sa doposiaľ robilo dobre a čo naopak nebolo podľa vás šťastným riešením?

„Prezident, rovnako ako kandidát, ktorý sa ním chce stať, už od prvej chvíle reprezentuje SZFB navonok, preto si musí zvážiť dopad kritiky, ktorú verejne na adresu svojho zväzu prednesie. Pomôže nám, ak budeme konkrétne chyby spájať s konkrétnymi ľuďmi a hľadať spätne vinníkov? V predchádzajúcej otázke som popísal, kde chcem, aby slovenský florbal bol za štyri roky. Som presvedčený, že tam už mohol byť a rovnako si uvedomujem aj stav v akom sa práve nachádza. Rozmýšľajme skôr ako vytvoriť lepšiu tímovú chémiu v komunikácii s klubmi i v samotnom prezídiu zväzu, nominujme do prezídia typy ľudí so skúsenosťami a veľmi detailným pochopením pre florbal a jeho progres, ktorí majú charakter, silnú vôľu, skúsenosti, ale sú aj tímovými hráčmi a dokážu zastupovať zväz ako celok, našu krajinu, nielen svoje mesto, alebo klub. S úctou k poctivým, tvorivým, zodpovedným a  vytrvalým členom zväzu chcem vyjadriť presvedčenie, že máme historickú šancu ukázať svoju vnútornú zrelosť a uznáme kvality a prirodzené schopnosti a líderstvo kandidátov, ktorým ide o skutočný posun a rozvoj florbalu na Slovensku. Ja verím, že toto dnes už kluby dokážu...“

 

Každý kandidát by mal mať predstavu aj o zložení tímu, ktorý bude riadiť. Máte už aj vy konkrétne mená na jednotlivé posty do funkcii?

„Prial by som si mať možnosť čo najskôr predstaviť prvé výstupy špičkovej práce schopného tímu prezídia, komisií a nových pracovných tímov a skupín všetkým klubom, ktoré dnes tvoria SZFB. Prial by som si, aby si úspechy a novú kvalitu florbalu všimol každý, kto žije na Slovensku. Vláda, ľudia ako sme my všetci, rodiny s deťmi, novinári a médiá, firmy a partneri, ktorí sa na našom príbehu môžu podieľať. Viem presne, komu by som sa ja osobne neobával zveriť dôveru a dať mu kompetencie v SZFB. Volia ale kluby a majú priestor dokázať svoju kvalitu i mimo hracej plochy, práve voľbou najvhodnejších ľudí.“

 

 Odoberajte newsletter