Martin Kopejtko: „Všetkým zúčastneným patrí veľké ĎAKUJEM!“

Prezident Slovenského zväzu florbalu Martin Kopejtko bol priamo prítomný na medzinárodnom turnaji Six Nations Floorball Challenge mužov aj žien v Trenčíne a mal možnosť zažiť atmosféru celého podujatia. Príjemnou atmosférou a bezproblémovým zvládnutím podujatia bol nadšený a preto sa všetkým chce poďakovať.

 

Martin Kopejtko – prezident SZFB: „Chcel by som sa touto cestou POĎAKOVAŤ všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali na zdarnom priebehu tejto medzinárodnej akcie. Verím, že sme obom našim reprezentačným výberom vytvorili kvalitné podmienky a prispeli tak ku stále prebiehajúcej príprave na decembrové majstrovstvá sveta.“


Fotogaléria


Odoberajte newsletter