Mrázek predstavil víziu smerovania slovenského florbalu

Slovenská cesta. Tak znie pracovný názov filozofie, ktorou by sa mal riadiť v najbližších rokoch florbal pod Tatrami. Vypracoval ju skúsený tréner, v súčasnosti šéf lavičky našej mužskej reprezentácie Radomír Mrázek. Svoje dielo prezentoval záujemcom z radov klubov na stretnutí v Žiline.

 

„Tento nápad vyplynul z rozhovorov so zástupcami Slovenského zväzu florbalu a niektorými tunajšími trénermi a funkcionármi. Rozprávali sme sa čo a ako by trebalo zlepšiť. Dohodli sme sa, že by bolo fajn stretnúť sa so zástupcami jednotlivých oddielov. Má to viacero výhod - nadviazanie kontaktu, spoznanie sa... Florbal sa môže na tejto úrovni zjednotiť,“ povedal pre spravodajstvo SZFB Radomír Mrázek.


Svoje nápady prezentoval takmer dve hodiny, je preto náročné ich zhrnúť do niekoľkých viet. „Ide o filozofiu, smerovanie slovenského florbalu. Slovenská cesta je o spolupráci, systéme práce a o spôsobe myslenia - ako pracovať s deťmi, aby potom extraliga alebo reprezentácia boli na najvyššej možnej úrovni, keďže ide o výkladnú skriňu slovenského florbalu, ktorú je vidieť na verejnosti,“ vyhlásil.


„Väčšina toho, o čom som hovoril, je z mojich skúseností, ale sú to, samozrejme, skonzultované záležitosti. Základom je previazať a zjednotiť úseky reprezentácie, vzdelávania a talentovanej mládeže. Klubom to nikto nemôže dávať za povinnosť, takže je iba na nich, či sa zapoja. Každopádne, slovenský florbal je iba jeden a rozporcovať ho na nezmyselné politické alebo mocenské piesočky by nikam neviedlo, takže verím vo vzájomnú spoluprácu. Zo športového hľadiska je najdôležitejšie stanoviť si, ako by mal vyzerať florbal ako taký, a teda aké vlastnosti by mal mať každý jednotlivec. Z nášho stretnutia vzišla jednoduchá úloha pre SZFB, cez moju osobu musí spracovať to, na čom sme sa dohodli – ukážkové tréningové jednotky pre všetky kategórie pre účely práce s regionálnymi výbermi, vzdelávaním a reprezentáciami a nadviazať užšiu spoluprácu s klubmi, ktoré majú o to záujem,“ dodal 42-ročný kormidelník.


Mrázek projektu, ktorého je garantom, pochopiteľne verí. „Môže to mať obrovský prínos pre slovenský florbal. Ide o amatérsky šport a väčšina ľudí to robí preto, že ich to baví. Keď do toho títo ľudia ´vletia´, sú zahltení rôznymi organizačnými vecami, prácou s deťmi či komunikáciou s rodičmi. Nemajú ani chvíľu pokoja, aby si mohli poriešiť nejakú filozofiu, smer práce. Problémy tlačia pred sebou a neurobia si na tieto veci čas. Ja na to čas mám, mám aj potrebné skúsenosti a preto to môžem ponúknuť klubom.“


V jednom bode prednášky Mrázek vyzval zúčastnených, medzi ktorými boli okrem zástupcov extraligových klubov napríklad aj tréner reprezentácie juniorov Marek Ondreko či predseda Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB Dárius Siheľský, aby povedali, akú charakteristiku by mal mať súčasný florbal. Z pléna zazneli slová ako rýchlosť, kreativita, emócie či góly. Práve z toho Slovenská cesta vychádza. „Nie sú to žiadne revolučné veci. Keby tu sedelo iných sto ľudí, dostali by sme sa k podobným odpovediam. Väčšina tých ľudí však nemá čas či kapacitu na to, aby sa nad tým takto zamysleli a podľa toho pracovali. Veľa ľudí si to možno aj povie, že toto by chceli, ale klamú si, pretože v halách sa napokon deje niečo úplne iné. Preto chceme spolupracovať a navzájom si pomôcť,“ zamyslel sa tréner mužskej reprezentácie SR.


V mnohých športoch je aktuálne v kurze pracovať s jednotným herným štýlom vo všetkých reprezentačných kategóriách s cieľom uľahčiť prechod hráčov z jednej kategórie do druhej. To však momentálne nie je priorita. „Dospelí hráči sú teraz na niečo zvyknutí, kluby nejakým spôsobom pracujú a v reprezentáciách musíme vychádzať z toho, že hráči majú rôzne návyky či zlozvyky. Musíme dbať na to, aby hráč, keď vybehne na ihrisko, nepremýšľal o tom, ako má hrať florbal, ale aby ho naozaj hral. Aj preto napríklad niektorí štatisticky najvýraznější hráči slovenskej ligy nie sú v aktuálnych reprezentačných nomináciách. V mužskej reprezentácii máme skupinu hráčov, ktorá má parametre na medzinárodný florbal, ale slovenský florbal ako celok musí chcieť túto skupinu do budúcna rozšíriť a to ideálne na celú mužskú extraligu. V tomto smere je nutné sa baviť o maximálnom úsilí o navýšenie kvantity hráčov i klubov, čo bolo tiež jednou z tém stretnutia. Zmena herného štýlu súvisí so zmenou návykov a preto môže prísť až neskôr. Keď sa nám podarí spolupracovať s regionálnymi výbermi, reprezentáciami a klubmi, tak se pohneme,“ uzavrel Mrázek.

 

„V prípade, že vás projekt „Slovenská cesta" zaujal a prejavili by ste záujem o ukážkový tréning alebo konzultácie reprezentačného trénera Radomíra Mrázka vo vašom klube, napíšte svoj záujem na mail: kasuba@szfb.sk."Odoberajte newsletter