Necelý týždeň do uzávierky prihlasovania sa do celoštátnych súťaží

Slovenský zväz florbalu upozorňuje svojich členov, že zasielanie prihlášok do celoštátnych súťaží v sezóne 2018/2019 sa končí v piatok 15. júna 2018. Jedná sa o súťaže extraligy mužov, žien a juniorov a prvej ligy mužov a žien.

 

Už od 1. júna 2018 prebieha prihlasovanie sa do celoštátnych súťaží. Do novej sezóny 2018/2019 pripravilo vedenie Slovenského zväzu florbalu niekoľko noviniek. Všetky vychádzali zo skúseností z uplynulej sezóny a ich cieľom je odstrániť prípadne eliminovať nedostatky, ktoré sa v predchádzajúcej sezóne prejavili a tým skvalitniť súťaže a zjednodušiť niektoré administratívne činnosti klubov.

 

Významnou novinkou je zmena hráčskej licencie. Od najbližšej sezóny sa rušia hráčske licencie a prechádza sa na licencie za súpisku vo všetkých vekových kategóriách. Mnohé povinnosti klubov budú od novej sezóny miernejšie (napr. povinnosť mať mládežnícke družstvá), upravovala sa aj výška sankcií. V súťažiach JEX a M1 sa rušia baráže a prechádza sa na kvalifikačné turnaje. Podrobné zmeny dostali kluby na svoje maily. O všetkých týchto novinkách vás budeme priebežne počas júna informovať.


Ďalšie články


Odoberajte newsletter