Noví tréneri SZFB sú pripravení na súťažnú sezónu 2021/2022

Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB zorganizovala pred začatím súťažnej sezóny dve odborné prípravy, ktoré sa uskutočnili v Košiciach a Trenčíne. Odborné prípravy úspešne absolvovalo celkovo 31 trénerov, ktorí nadobudli odbornú spôsobilosť „Tréner v príprave.“

 

V najbližších týždňoch sa organizujú ďalšie typy odborných príprav, najme všeobecná časť odbornej prípravy „Tréner I. kvalifikačného stupňa.“ Prihlásiť sa na odbornú prípravu je možné prostredníctvom Vzdelávacieho portálu SZFB.Odoberajte newsletter