Počas kvalifikácie dievčat v Trenčíne budú sprísnené opatrenia v športovej hale

Už o necelý týždeň sa má v Trenčíne uskutočniť kvalifikačný turnaj o postup do nasledujúcej sezóny 2020/2021 Super LIGY U15 dievčat, kde sa má zísť až dvanásť družstiev z celého Slovenska. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne však v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou ochorenia COVID-19 vydal od 20. augusta zákaz hromadných podujatí v interiéroch nad 250 osôb v okrese Trenčín. Tento zákaz platí do 31. augusta.

 

RÚVZ v Trenčíne bol informovaný zástupcami Slovenského zväzu florbalu o úmysle organizovať Kvalifikačný turnaj U15 dievčat. Má informáciu o tom kedy a kde by sa mal konať a aké množstvo ľudí (hráčok, funkcionárov a divákov) sa ho asi zúčastní. RÚVZ bol teda požiadaný o vydanie stanoviska k organizácii kvalifikačného turnaja.  

 

SZFB ako organizátor kvalifikácie U15 dievčat berie na vedomie novovzniknutú situáciu a hľadá riešenie ako sa s ňou vysporiadať tak, aby kvalifikácia nemusela byť zrušená a na jeseň sa mohla rozbehnúť Super LIGA U15.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne ponecháva v platnosti spomínané nariadenie do 31. augusta. Aby sa mohla Kvalifikácia U15 dievčat uskutočniť bez toho, aby sa porušili nariadenia štátnych autorít, bude potrebné dodržiavať určité obmedzenia, ktoré budú uplatňované počas trvania kvalifikácie a podriadiť sa im.

 

V športovej hale, v ktorej sa bude odohrávať kvalifikačný turnaj, budú môcť byť aktuálne  prítomné len tie družstvá, ich realizačné tímy a fanúšikovia, ktoré práve hrajú svoj zápas. Všetky v hale prítomné osoby, diváci (fanúšikovia), budú musieť mať povinne na tvári ochranné rúška na prekrytie horných dýchacích ciest (ústa a nos). Hala bude priebežne intenzívne vetraná. Pri dodržaní týchto opatrení by sa dalo docieliť aby neboli porušené nariadenia RÚVZ v Trenčíne.

 

Ale dodržiavanie všetkých opatrení na mieste konania kvalifikácie bude zbytočné, ak si zúčastnené kluby nezabezpečia, aby ich hráčky a hlavne ich doprovod, ktorý sa kvalifikácie v Trenčíne zúčastní, boli zdraví. Spôsob aký si zvolia, je na nich. Kluby môžu dať rodičom hráčok podpísať nejakú formu čestného prehlásenia, že ich dcéra nejaví žiadne príznaky choroby Covid 19 a že v posledných 14 dňoch neprekročila hranice SR.

 

„Pracovníčka RÚVZ v Trenčíne oznámila, že šírenie infekcie v Trenčíne nie je komunitné, teda nešíri sa mestom, ale že prevažná väčšina pozitívnych prípadov bola zistená vo firmách a prevádzkach. Ďalej mi povedala, že pri našej kvalifikácii je viac pravdepodobné to, že niekto bez príznakov infekcie pricestuje do Trenčína z inej časti Slovenska ako to, že by sa niekto infikoval z trenčianskeho zdroja,“ povedal koordinátor celoštátnych súťaží Slovenského zväzu florbalu Miroslav Bukviš.


Ďalšie články


Odoberajte newsletter