Podpora klubov

Prezídium Slovenského zväzu florbalu rozhodlo o podpore klubov, ktorá je zameraná na skvalitňovanie práce klubov a taktiež na rozvoj florbalu na Slovensku.  Kluby, ktoré požiadajú o podporu a splnia všetky podmienky, si tak môžu posilniť svoje klubové rozpočty. V minulej sezóne bola podpora adresovaná hlavne na kluby Extraligy mužov. V tejto sezóne sa podpora rozšírila aj pre ostatné kluby. 
 

Pre sezónu 2019/2020 sú vypísané nasledujúce programy podpory:

  • PROGRAM PODPORY Č. 1 – DRUŽSTVÁ MLÁDEŽE
  • PROGRAM PODPORY Č. 2 – ŠÉFTRÉNERI MLÁDEŽE KLUBOV
  • PROGRAM PODPORY Č. 3 – SEKRETÁRI KLUBOV
  • PROGRAM PODPORY Č. 4 – KOMUNIKÁCIA A MARKETING
  • PROGRAM PODPORY Č. 5 – STÁŽE V ČESKÝCH FLORBALOVÝCH KLUBOCH
  • PROGRAM PODPORY Č. 6 – PODPORA ŽENSKÉHO FLORBALU
  • PROGRAM PODPORY Č. 7 – LIVE STREAMING
  • PROGRAM PODPORY Č. 8 – MATERIÁLNA PODPORA

Dokumenty k programu podpory:

Vyplnené žiadosti o zaradenie do programu podpory treba posielať elektronicky do 30.9.2019 na mailovú adresu: podpora@szfb.sk
Takisto akékoľvek otázky ohľadom programu podpory posielajte na uvedenú mailovú adresu.


Pevne veríme, že tieto programy podpory pomôžu klubom v ich činnosti, v skvalitnení práce i samotnom rozvoji klubov a tým aj rozvoju florbalu na Slovensku.