Poznáme štyroch predsedov kľúčových komisii SZFB

Dnes po prvý raz zasadalo novo zložené Prezídium Slovenského zväzu florbalu. Zainteresovaní členovia sa zaujímali mnohými záležitosťami a online medzi sebou komunikovali približne štyri hodiny. Schôdza bola konštruktívna a priniesla hneď niekoľko potrebných rozhodnutí.

 

Hlasovaním boli zvolení štyria noví predsedovia kľúčových komisií SZFB. Predsedom Ligovej komisie sa stal Lukáš BLAŠKO, predsedom Komisie rozhodcov je Andrej GLONEK, predsedom Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže je aj naďalej Dárius SIHEĽSKÝ a predsedom Komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja sa stal Juraj MATEJKA.

 

Členovia prezídia diskutovali aj o interných procesoch v SZFB, o ekonomike, prioritách zväzu v najkratšom časovom horizonte a produktívnom nastavení dcérskej marketingovej spoločnosti SZFB s.r.o.
 

Taktiež prezídium riešilo časový harmonogram pre krízový manažment aktuálneho zvyšku Covid sezóny 2020/21 a leta 2021 a tiež kľúčové termíny prípravy novej sezóny 2021/22, o ktorých bude čoskoro kluby informovať Ligová komisia SZFB v rámci internej komunikácie.
 

Prezídium poverilo marketingovú spoločnosť prípravou verejnej súťaže na nové logo Slovenského zväzu florbalu, ktoré klubom, verejnosti i médiám, predstavíme pred začiatkom novej sezóny 2021/22.

 

Svoje prvé velenie nového Prezídia úspešne absolvoval aj prezident SZFB Martin Kopejtko, ktorý po zasadnutí povedal: „Veľmi ma potešil konštruktívny prístup všetkých zúčastnených členov, čo potvrdzuje chuť meniť a posúvať slovenský florbal vpred. Som rád, že sa zväzový tím rozrástol o ďalších kvalitných ľudí, ktorí sú ochotní slovenskému florbalu pomôcť v jeho napredovaní. Blahoželám všetkým predsedom odborných komisii k ich zvoleniu do funkcii a zároveň sa teším na našu budúcu spoluprácu.“

 

Ďalšie témy a konkrétne informácie zo zasadnutia prezídia SZFB prinesieme o 14 dní, kedy nasleduje ďalší míting.Odoberajte newsletter