Poznáme termíny trénerských školení na novú súťažnú sezónu!

Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže Slovenského zväzu florbalu (ďalej len „KVTM“ SZFB) zverejnila termíny odborných príprav na súťažnú sezónu 2020/2021. Počas najbližšej súťažnej sezóny sú naplánované dve odborné prípravy – „Tréner v príprave“ a dve odborné prípravy – „Tréner I. kvalifikačného stupňa – špeciálna časť.“

 

Počet a termíny odborných príprav Tréner I. kvalifikačného stupňa – všeobecná časť si určujú len vysoké školy, ktoré majú v zmysle Zákona o športe možnosť poskytovať tento typ odbornej prípravy. O týchto termínoch budeme priebežne informovať prostredníctvom Vzdelávacieho portálu SZFB. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že od tejto súťažnej sezóny je podmienkou pre prihlásenie na špeciálnu časť odbornej prípravy Tréner I. kvalifikačného stupňa úspešne absolvovať všeobecnú časť odbornej prípravy Tréner I. kvalifikačného stupňa.

 

Vzhľadom však na situáciu okolo pandémie na Slovensku túto podmienku nie je potrebné splniť pri prihlasovaní sa na špeciálnu časť odbornej prípravy Tréner I. kvalifikačného stupňa, ktorá sa bude organizovať v Žiline (výnimka platí len prvú odbornú prípravu tohto typu v súťažnej sezóne 2020/2021). KVTM SZFB rovnako plánuje naďalej organizovať doškoľovacie semináre, ale termíny týchto doškoľovacích seminárov budú zverejnené neskôr. Prvé doškoľovacie semináre sú naplánované ešte pred začiatkom celoštátnych súťaží.Odoberajte newsletter