Prezident križoval Bratislavou

V hlavnom meste sa počas predchádzajúcich 24 hodín udialo veľa zaujímavých rozhovorov na pôde ministerstva školstva, Bratislavského samosprávneho kraja ale aj v mestskej časti Dúbravka. Prezident Slovenského zväzu florbalu Martin Kopejtko nezaháľa a pomáha celkovému rozvoju nášho športu v rámci celého Slovenska.

 

Stretnutie so štátnym tajomníkom pre šport Ivanom Husárom absolvoval aj prezident SZFB Martin Kopejtko. Hlavnou témou bola podpora školských súťaží vo florbale, ktorý sa dostal do kategórie „A“ a je medzi piatimi vybranými športmi. Súťaže na úrovni základných a stredných škôl sa budú organizovať v spolupráci so Slovenským zväzom florbalu. „Ako veľké pozitívum vidím otvorenosť základných aj stredných škôl pre kluby, ktoré v daných územiach fungujú, pretože sa im otvára možnosť vzájomnej spolupráce. Kluby sa dostanú jednoduchšou cestou priamo do škôl a môžu nadviazať úzku spoluprácu so školami v podobe krúžkovej činnosti a neskôr aj zvyšovaním svojej členskej základne,“ povedal Martin Kopejtko a doplnil: „Ďalším bodom programu nášho rokovania bolo začlenenie trénerov do projektu „Tréneri do škôl“. Bude sa realizovať na prvom stupni základných škôl, čím sa žiakom spestria hodiny telesnej výchovy. Nebude to pravidelná činnosť, no cieľom je inak zorganizovať hodinu za spolupráce trénerov z rôznych športov. Uvidíme koľko klubových trénerov prejaví záujem o zapojenie sa do tohto projektu, no vidím to celkom pozitívne.“

 

Ďalšou oblasťou, ktorou sa najvyšší predstaviteľ zväzu a ministerstva zaoberali, bol vznik ďalších florbalových akadémii a podpore ich vzniku na území celého Slovenska. Nevynechala sa ani téma infraštruktúry. „Aj rozhovor o fonde na podporu rozvoja športu, ktorý sa týka elementárnej športovej infraštruktúry, čo znamená budovanie tréningových hál v areáloch, prípadne v blízkosti areálov škôl, bol zaujímavý. Prípadné vystavané haly budú využívané počas dopoludnia školou a popoludní školskými krúžkami, športovými klubmi a širokou verejnosťou,“ prezradil Kopejtko.

 

Na Bratislavskom samosprávnom kraji sa prezident SZFB stretol s vedúcou oddelenia mládeže a športu Ing. Janou Dúbravkovou, kde spoločne riešili predovšetkým organizáciu a zapojenie sa do Župného športového dňa stredoškolákov. Rovnaké podujatie sa už s florbalom usporiadalo v roku 2019 na Mladej Garde v Bratislave. Florbal bude prezentovaný formou turnaja na rovnakom exteriérovom ihrisku pre chlapcov aj dievčatá. „Môžem s veľkým potešením skonštatovať, že podľa slov pani Dúbravkovej o florbal bol najväčší záujem z pozície chlapcov, ale aj dievčat a účasť škôl mala na tomto podujatí obmedzenú kapacitu. Našou iniciatívou je aj v tomto roku participovať na tejto akcii a florbal v dostatočnej miere odprezentovať,“ informuje nový šéf zväzu.

 

Treťou bratislavskou zastávkou prezidenta SZFB bola návšteva mestskej časti Bratislava – Dúbravka, kde sa spoločne s predsedom športovej rady klubu Galaktikos Mariánom Polákom, stretol so starostom Dúbravky RNDr. Martinom Zaťovičom a vedúcou oddelenia životného prostredia Ing. Máriou Smieškovou. Hlavnou témou bolo hľadanie exteriérových plôch s využitím pre florbal a taktiež podpory florbalu v Dúbravke. „Je veľká šanca, že v Dúbravke vznikne exteriérové ihrisko, buď už na existujúcej ploche, prípadne po výstavbe novej. Je však dôležité, aby takéto ihrisko bolo chránené a zabezpečené. Pán Zaťovič vyjadril obrovskú podporu tomuto projektu.“


Fotogaléria


Odoberajte newsletter