Prihlasovanie do súťaží bolo spustené, kluby môžu prihlasovať svoje družstvá

Nová sezóna prináša veľa noviniek pre kluby, na ktoré je potreba sa pripraviť.

 

Príprava na nový súťažný ročník bola intenzívnejšia ako za posledné roky. SZFB pripravilo novú legislatívu, ktorá má vniesť do súťaží nový vietor, v podobe zjednotenia poriadkov a jasných pravidiel. Prezídium SZFB otvorilo prihlasovanie do celoštátnych súťaží pre sezónu 2014/2015. Otvorené budú súťaže Mužská extraliga (MEX), Ženská extraliga (ZEX), 1. liga mužov (M1), 1. liga žien (Z1), Extraliga juniorov (JEX).

 

Preto si pozorne prečítajte nasledujúce informácie pre prihlásenie družstiev do súťaží v  nadchádzajúcej sezóne 2014/2015.

 

Mužská extraliga (MEX),

 

Ženská extraliga (ZEX),

 

Extraliga juniorov (JEX),

 

1. liga mužov (M1),

 

1. liga žien (Z1), 

 

Prihlasovanie sa do celonárodných súťaží SZFB začína dňa 23.6.2014 a končí dňa 15.7.2014 . Bližšie informácie o prihlasovaní do súťaží nájdete TU. V uvedenom termíne je potrebné uhradiť štartovné a zábezpeku. Informácie k platbám (číslo účtu, VS, atď.. ) sú uvedené na: https://old.szfb.sk/szfb/platby/ Prihlášky posielajte doporučenou poštou na adresu: Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, Bratislava 832 80, alebo oskenované prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: matrika@szfb.sk

 

Prihláška do celoštátných súťaží

 

Prihláška do regionálnych súťaží

 

Legislatíva SZFB, podľa ktorej sa bude riadiť nový ročník sezóny 2014/2015 je novelizovaná a platná. Upozorňujeme vedúcich družstiev ako i samotné kluby, aby si dôkladne preštudovali nové poriadky a predišli tak zbytočným nepríjemnostiam a problémom počas už prebiehajúcej sezóny. Kompletné poriadky nájdete na stránke SZFB v sekcii predpisy priamo TU.

 

Licenčný poriadok

 

Registračný poriadok

 

Prestupový poriadok

 

Súťažný poriadok

 

Disciplinárny poriadok

 

Odvolací poriadok

 

Prechodné ustanoveniaOdoberajte newsletter