Projekt Floorball Fit For Future sa blíži ku koncu

„Floorball Fit For Future“ pod záštitou Europskej únie v rámci programu Erazmus + Sport. Do projektu je zapojených celkom osem krajín – Česko, Švédsko, Švajčiarsko, Nemecko, Poľsko, Slovensko, Dánsko, Španielsko, od jesene 2022 na vlastnú žiadosť Fínsko a poradným orgánom je Medzinárodná florbalová federácia IFF.

Posledný aprílový víkend prebehol v Bratislave dvojdňový míting Slovenského zväzu florbalu. Na mítingu sa zúčastnili predsedovia komisií, prezídium, predsedovia regiónov, zamestnanci a zástupcovia komisií. Jednalo sa o hĺbkovú analýzu zväzu podľa Matrixu projektu 4F. Výsledky dvojdňovej analýzy zväzu, prezentoval zástupca SZFB Peter Zámečník v Madride od 12.-14.5.2023.

"Naše výsledky sme prezentovali pred všetkými zástupcami projektu 4F ako prví. Následne sa vytvorili pracovné skupiny, ktoré mali za úlohu nájsť prioritný level na ktorý sa má náš zväz zamerať a nájsť 20 aktivít, ktoré sú podľa zástupcov projektu 4F najdôležitejšie pre rozvoj nášho zväzu." prezradil Peter Zámečník, ktorý výsledky oboch stretnutí bude prezentovať Prezídiu SZFB 19.6.2023. 

Prezídium SZFB - Floorball Fit For FutureFotogaléria


Odoberajte newsletter