Regionálna florbalová akadémia v Žiline, ako tretia na Slovensku, prepojí florbal a vzdelanie

Podpisom Memoranda o spolupráci medzi Slovenským zväzom florbalu a Strednou športovou školou v Žiline vznikla tretia akadémia tohto druhu na Slovensku! 

Prepojí florbal a vzdelanie a ponúkne možnosti vedomostného a športového rozvoja pre športovcov z celého regiónu. 


Symbolické spečatenie vzniku tretej Regionálnej florbalovej akadémie na Slovensku podpismi Memoranda o spolupráci, ktoré vo štvrtok 16. februára, podpísali prezident Slovenského zväzu florbalu Martin Kopejtko a riaditeľ Strednej športovej školy na Rosinskej ceste v Žiline Peter Hruška. Ako inak s florbalkami, loptičkami a na mieste, kde to florbalom doslova žije, priamo v telocvični na Rosinskej ceste. 

Tréningy a výučba dopoludnia, popoludní možnosť hrať v materských alebo dočasných kluboch, kvalitné ubytovanie a zázemie. To všetko v športovo-vzdelávacom komplexe a pod dohľadom kvalifikovaných trénerov a pedagógov. 


Stredná športová škola v Žiline je jedinou svojho druhu v celom žilinskom regióne a v Žilinskom samosprávnom kraji. Okrem dvoch tradičných vzdelávacíh odborov Športové gymnázium a Športový manažment, ponúka dva študijné odbory, ktoré pripravujú študentov na prácu s digitálnymi technológiami a to konkrétne Digitálne služby v športe a
Spracovanie dát v športe. Viac o týchto odboroch nám prezradil riaditeľ Strednej športovej školy v Žiline Peter Hruška. "Pokiaľ ich tieto odbory neposunú priamo na vysoké školy, tak budú študenti a absolventi pripravení pracovať v rámci športových klubov alebo zväzov, pracovať s online dátami, štatistikami, databázami a údajmi, ktoré jednotlivé športové zväzy spracúvajú. Ďalej nájdu využitie v oblasti športového alebo online marketingu." 

Pre športovcov a študentov tak ide o pridanú hodnotu, ktorú môžu ďalej rozvíjať po skončení štúdia na Strednej športovej škole. To všetko v kvalitných a moderných podmienkach. "Okrem teoretického vzdelávania ponúkame aj rozšírenie v rámci telovýchovnej zložky a športovej prípravy a teoretickej prípravy konkrétneho športu. Ponúkame aj predmet Základy výživy v športe a aj odbornú prípravu s rôznym zameraním, či už ide o Športový manažment v rámci ekonomického zamerania, Digitálne služby v športe, čo predstavuje niečo medzi informatikou a ekonomikou alebo čisto IT odbor Spracovanie dát v športe." pokračuje riaditeľ SŠŠ v Žiline - Peter Hruška, ktorý vníma florbal veľmi pozitívne a je rád, že mladí ľudia majú plnohodnotné využitie voľného času, ku čomu prispeje aj vznikajúca Regionálna akadémia. 

Zároveň doplnil, že verí v otvorenie kompletnej florbalovej skupiny už v najbližšom školskom roku, ku čomu môže prispieť dobrá spolupráca medzi klubmi, školou, zväzom a celým žilinským regiónom. 

Spoluprácu a samotný vznik Regionálnej akadémie rovnako ocenil aj prezident SZFB Martin Kopejtko: "Spolupráca SZFB s takýmto typom škôl je nevyhnutnou súčasťou vytvárania a skvalitnenia podmienok pre rozvoj športovej výkonnosti mladých florbalistov a florbalistiek - budúcich reprezentantov a reprezentantiek. Možnosť vyššieho počtu tréningových jednotiek, so správnym obsahovým zameraním a odborným vedením, nám dáva dobrý základ ku kvalitnejšej a úspešnejšej zápasovej konfrontácii na slovenskej ale aj medzinárodnej úrovni."

Tretia Regionálna florbalová akadémia na Slovensku ale nebude poslednou, ktorá vznikla. Pokračuje Martin Kopejtko: "Verím, že po úspešných rokovaniach a vytvorení podmienok pre vznik Regionálnych akadémií v Košiciach, Trenčíne a Žiline, budeme úspešní aj v Bratislave."

Prezident SZFB Martin Kopejtko (vľavo) a riaditeľ Strednej športovej školy v Žiline Peter Hruška (vpravo) pri podpise Memoranda o spolupráci 


Pri oficiálnom spečatení vzniku tretej Regionálnej florbalovej akadémie na Slovensku nechýbal ani Daniel Baránek, predseda Regionálnej rady Stred (SZFB). 

"Teší ma, že po Košiciach a Trenčíne sa bude realizovať projekt Florbalovej akadémie aj na Strednej športovej škole v Žiline. Verím, že aj tento projekt prispeje ku  spropagovaniu, zlepšeniu slovenského florbalu za aktívnej podpory Žilinského samosprávneho kraja a Slovenského zväzu florbalu. Cieľom Florbalovej akadémie je zabezpečiť žiakom kvalitnú špeciálnu pohybovú prípravu zameranú na športovú hru florbal a kvalitné vzdelávanie prostredníctvom študijných odborov: Športové gymnázium, Športový manažment, Digitálne služby v športe, Spracovanie dát v športe tak, aby absolventi úspešne pokračovali v štúdiu na vysokej škole, prípadne sa integrovali do plnohodnotného pracovného života."  

Florbalová akadémia pre celý región

"Florbalová akadémia pri Strednej športovej škole v Žiline nie je určená len pre žiakov, florbalistov zo Žiliny, ale aj pre žiakov, florbalistov zo širokého okolia. Žiaci budú realizovať florbal v rámci hodín špeciálnej športovej prípravy dopoludnia a poobede môžu trénovať vo svojich materských kluboch, čo určite prispeje ku zlepšeniu  ich florbalovej výkonnosti. Na záver treba dať do pozornosti dátum 20.3.2023, kedy je posledný možný termín podania si prihlášky na Strednú športovú školu v Žiline pre potencionálnych záujemcov." 

Prezident SZFB Martin Kopejtko, riaditeľ Strednej športovej školy v Žiline Peter Hruška a Predseda Regionálnej rady Stred Daniel Baránek


Dôležité dátumy 

DÁTUM PRE PODANIE PRIHLÁŠOK  /platí pre všetky regionálne florbalové akadémie na Slovensku/ 

20.3.2023


TALENTOVÉ SKÚŠKY 

Trenčín - 21., 23. a 24. marca

Žilina - 29. marca

Košice - 27. marcaTak neváhaj a poď študovať a hrať florbal na jednu z našich regionálnych akadémií. Tešíme sa na teba. 


Fotogaléria


Odoberajte newsletter