Regionálna rada Východ

Hlavným poslaním RR Východ SZFB je v rámci svojich kompetencií odborne riadiť regionálne súťaže SZFB v Košickom a Prešovskom kraji, navrhovať patričné opatrenia týkajúce sa oblasti regiónov, ďalej podporovať a vzdelávať kluby za účelom maximálnej podpory ich rozvoja, navrhovať patričné opatrenia týkajúce sa rozvoja slovenského florbalu a celkovo plniť poslanie, ciele a strategický plán Prezídia SZFB.

Poštová adresa:
RR Východ SZFB, Peter Vrba, Európska trieda 9, 040 13 Košice
Predseda Regionálnej rady:
Mgr. Martin Kopejtko 
tel.: +421 908 973 485 | e-mail: m.kopejtko@centrum.cz
Členovia Regionálnej rady:
Ing. Martin Batkovič
tel.: +421 904 107 013 | e-mail: batkovic@gmail.com
Mgr. Pavol Vrábeľ
tel.: +421 905 692 642 | e-mail: pavolvrabel@gmail.com
Ing. Tomáš Juhás
tel.: +421 904 097 608 | e-mail: juhas@szfb.sk
Ing. Ján Motešický 
tel.: +421 907 387 056 | e-mail: motesicky.jan@gmail.com
Sekretár Regionálnej rady:
Peter Vrba
tel.: +421 948 992 329 | e-mail: koordinatorvychod@szfb.sk

Dokumenty: