Regióny spúšťajú prihlasovanie sa družstiev

Už od zajtra sa vo všetkých regiónoch Slovenska rozbieha prihlasovanie sa družstiev do nasledujúcej sezóny 2017/2018. V piatok sa v Bratislave stretli sekretári všetkých štyroch regiónov, ktoré v súčasnosti zastupujú Ivan Raffaj, Patrik Bulko, Pavol Vrábeľ a Miroslav Kunštek.

 

Slovenský zväz florbalu upravil novú smernicu pod názvom „Pokyny pre riadenie regionálnych súťaží,“ ktorej uplatnenie v praxi si spomínaní sekretári ozrejmili na spoločnom zasadnutí. „Cieľom je aby sme zjednotili všetky predpisy a aby nevznikali rozdiely v súťažiach medzi regiónmi. Taktiež kladieme veľký dôraz na skutočnosť, aby všetky kluby, ktoré organizujú súťažné zápasy, dokázali zabezpečiť na tieto podujatia zdravotnú službu. Taktiež je dôležité aby sa všade dodržiavali smernice a súťažný poriadok,“ povedal predseda Ligovej komisie a sekretár bratislavského regiónu Miroslav Kunštek.

 

Spoločnou dohodou dospeli sekretári k jednotnému termínu začiatku prihlasovania sa do regionálnych súťaží. Na celom Slovensku sa prihlasovanie spúšťa od zajtra, čiže pondelka 21. augusta 2017. Už 31. augusta však prihlasovanie sa pre kategórie mužov, juniorov a dorastencov končí! Ostatné kategórie majú čas do 15. septembra. Výnimku tvoria veteráni a veteránky, ktorí sa môžu registrovať do 29. septembra. „Novinkou je, že v každom regióne ponúkame klubom a ich družstvám možnosť prihlásiť sa až do dvadsiatich troch súťaží vo všetkých vekových kategóriách. Florbal chceme priblížiť čo najširšej verejnosti bez veľkých nárokov na rozmery hál, či potrebných mantinelov. To zahŕňa našu ústretovosť aj malým klubom v regiónoch, kde nemajú športové haly, no malé školské telocvične áno. Čiže aj tímy s nižším počtom hráčov sa majú možnosť prihlásiť do súťaže kde sa hrá systémom tri plus jedna,“ doplnil informácie Kunštek.

 

Súťaže od vekovej kategórie dorastencov a mladší, majú termín pre ukončenie sezóny do 29. apríla 2018. Po tomto dátume sa začnú postupne organizovať Majstrovstvá Slovenska vo všetkých vekových kategóriách.


Ďalšie články


Odoberajte newsletter