Rozbeh florbalového roku 2022

Po úspešnom zvládnutí roku 2021 sa od januára naplno rozbehla príprava na ďalšie florbalové obdobie. Uskutočňovali sa pracovné stretnutia na úrovni prezidenta, viceprezidenta, prezídia, všetkých komisií, regionálnych rád SZFB, obchodu a marketingu SZFB s.r.o. Týkali sa najmä informovania o zamýšľaných úpravách pri organizovaní súťaží, zmenách v podpore klubov zo strany zväzu na niekoľkoročné obdobie a viditeľnosti florbalu. Prebehlo pripomienkovanie predpisov SZFB, ktoré v najbližších týždňoch spracuje pracovná skupina a doplnené predpisy pošle v priebehu marca na opätovné okomentovanie členom SZFB.

 

V oblasti podpory klubov bola predstavená základná štruktúra, ktorá určuje, na akú finančnú a materiálnu podporu dosiahne novovznikajúci alebo existujúci klub po splnení jednoduchých povinností. Cieľom je podporiť vykonávanú činnosť v čo najširšej miere. Štruktúra je jednoduchá, aby každý klub, ktorý sa prihlási do SZFB alebo do súťaží SZFB, už pri samotnom prihlasovaní vedel, na akú úroveň sa svojou činnosťou v priebehu sezóny môže dostať. V roku 2022 bude pokračovať podpora pre novovznikajúce kluby, podpora družstiev. Pribudne podpora z hľadiska obsadenosti súťažných kategórií, a pri extraligových družstvách dospelých aj za plnenie marketingových povinností.

 

Minuloročná podpora „Letný florbal“ sa zmení na podporu vzniku družstiev dievčat. SZFB tiež reaguje aj na zvýšený záujem o vonkajšie florbalové ihriská a má pripravený určitý balík financií na kompletné zabezpečenie takýchto plôch (plochy + vybavenie). V júni sa uskutoční slávnostné oceňovanie florbalistov, florbalistiek, pri ktorom je záujem o každoročné opakovanie. V roku 2023 pribudne podpora z hľadiska počtu aktívnych hráčov, administratívneho zabezpečenia klubov, podpora reprezentantov SR a odmeňovanie dlho fungujúcich klubov. V súčasnosti pripravujeme kritériá pre zaraďovanie klubov do jednotlivých úrovní podpory a to už s výhľadom na najbližšie 3 súťažné sezóny. Ak bude možnosť podporu navýšiť, vždy k tomu dôjde. V týchto súvislostiach sa pripravoval aj rozpočet na rok 2022 s predikciou na roky 2023 až 2025, ktorý prezídium prijalo na svojom zasadnutí 7. februára v Trenčíne.

 

Prezídium vyriešilo aj otázku obsadenia postu predsedu Komisie rozhodcov a observerov SZFB, na ktorý vymenovalo Jakuba Kučeru po neplánovanom odstúpení doterajšieho predsedu. Na trenčianskom zasadnutí vedenie zväzu ďalej potvrdilo vo funkcii hlavného trénera reprezentácie SR žien, úspešného trénera slovenského výberu pána Michala Jedličku. Prezídium tiež prešlo aktuálny stav pripravenosti spustenia regionálnych florbalových akadémií v Košiciach a Trenčíne, ktoré začnú svoju činnosť v roku 2022, pričom v roku 2023 je vysoko pravdepodobné spustenie akadémií aj v Žiline a Bratislave.

 

Z hľadiska medializácie florbalu v súčasnosti prebiehajú zásadné rokovania o pokračovaní v on-line a TV vysielaní súťaží SZFB. Pred nami je tiež nové veľké florbalové podujatie v rámci European Youth Olympic Festival 2022, ktoré sa uskutoční na konci júla v Banskej Bystrici. Je pred nami „kopec“ práce, o dôležitých krokoch budú členovia SZFB informovaní priebežne aj v osobitných správach tak, aby do najbližšej konferencie SZFB (predpoklad máj 2022) mali všetci jasno kam a ako pôjdeme.Odoberajte newsletter