Slovenská cesta

V súčasnosti pripravuje Prezídium Slovenského zväzu florbalu metodický materiál s názvom „Slovenská cesta“. Cieľom tohto koncepčného materiálu je vypracovať dlhodobú jednotnú filozofiu tréningovej činnosti a samotnej hry v slovenskom florbale. Táto herná filozofia by mala zohľadňovať súčasné moderné trendy vo florbale s prepojením na charakteristiku slovenského hráča a podmienok, v ktorých slovenský florbal v súčasnosti pôsobí.

 

Odborným garantom tohto projektu je tréner reprezentácie mužov SR Radomír Mrázek. 

 

Cieľom je tento materiál predložiť slovenskej trénerskej komunite v najbližšej sezóne. „Momentálne je vypracovaná základná kostra tohto materiálu a je potrebné ho finalizovať. V tejto záverečnej fáze chceme do projektu zapojiť aj trénerov a funkcionárov klubov, ktorí majú záujem sa spolupodieľať na finálnej podobe tohto metodického materiálu,“ hovorí prezident zväzu Oto Divinský.

 

V prípade, že by vás táto téma zaujala a máte záujem sa zúčastniť uvedeného pracovného stretnutia, potvrďte svoju účasť na mail: divinsky@szfb.sk. Na záver stretnutia bude priestor aj na diskusiu.Odoberajte newsletter