Slovenský zväz florbalu požiadal o výnimku

Vzhľadom na súčasný nepriaznivý vývoj pandémie koronavírusu na Slovensku, prevláda v slovenskom športe aj naďalej skeptický názor na možnosti konania športových podujatí v najbližších týždňoch. Obzvlášť, ak v aktuálnom období na Slovensku zomiera niekoľko desiatok ľudí denne, v nemocniciach stúpajú počty hospitalizovaných a Slovensko stále bojuje s vysokým číslom infikovaných.

 

Vedenie Slovenského zväzu florbalu s plnou vážnosťou vníma súčasnú kritickú pandemickú situáciu, ktorá už niekoľko mesiacov obmedzuje možnosti aktívneho športovania členov zväzu a takisto organizovanie súťaží SZFB. „Uvedomujeme si, že momentálne sa autority štátu snažia znížiť riziko šírenia koronavírusu obmedzeniami a opatreniami, medzi ktoré patrí aj zákaz konania hromadných podujatí. Plne si uvedomujeme dôležitosť týchto opatrení v boji s koronavírusom, vieme, že sú nesmierne dôležité a nijakým spôsobom ich nechceme spochybňovať,“ tvrdí Oto Divinský, prezident Slovenského zväzu florbalu.

 

Aj napriek tejto nepriaznivej situácii sa Slovenský zväz florbalu rozhodol požiadať o udelenie výnimky zo zákazu hromadných podujatí a umožnenie pokračovať vo dvoch najvyšších súťažiach – Extraliga mužov a Hyundai extraliga žien, za tých istých podmienok ako ostatné profesionálne športy, ktorým bola udelená výnimka. Slovenský zväz florbalu deklaroval pripravenosť a ochotu zodpovedne dodržiavať všetky vydané protipandemické opatrenia v rovnakom rozsahu ako ostatné halové športy – basketbal, volejbal a hádzaná.

 

„Súčasná situácia je skutočne zlá, preto ani neočakávame, že v najbližších dňoch výnimku získame. Boli by sme však radi, keby sa nám podarilo spustiť najvyššie súťaže, aj keď zrejme nie v pôvodnom formáte, na prelome marca a apríla,“ hovorí Teo Turay, viceprezident zväzu a dodáva:

„Je dôležité, aby sme hrali, aby bol florbal opäť vidieť a taktiež, aby sme mohli napĺňať naše marketingové záväzky voči našim partnerom. I preto v súčasnosti diskutujeme o možnosti, že ak sa niektorý klub odmietne zapojiť do súťaží a tým bude blokovať spustenie ligy, bude mať možnosť odmietnuť vstúpiť do súťaží bez ďalších konzekvencií a sankcií. Predpokladáme, že túto sezónu "zmrazíme" a nikto nebude postupovať a ani zostupovať, a do novej sezóny budú môcť kluby nastupovať v tých istých ligách ako v aktuálnej sezóne.“

 

Zväz v decembri oslovil jednotlivé kluby najvyšších seniorských súťaží s prieskumom ich záujmu o reštart súťaží. Značná časť klubov vo všeobecnosti prejavila záujem, i keď mnohým chýbali presné podmienky a požiadavky potrebné na spustenie súťaží. SZFB vypracoval smernicu, ktorá tieto podmienky definuje. Materiál vychádza z manuálu Úradu verejného zdravotníctva SR a takisto podmienok v iných halových športoch, ktorým bola udelená výnimka zo zákazu konania hromadných podujatí. V súčasnosti sa s dokumentom kluby oboznamujú. Ide o súbor mnohých hygienických a protiepidemiologických požiadaviek, ktoré budú musieť kluby pri organizácii zápasov zabezpečiť, vrátane testovania.

 

„Pevne veríme, že koncom januára, resp. začiatkom februára budeme o niečo múdrejší a budeme mať všetci viac relevantných informácií, na základe ktorých sa budeme rozhodovať,“ konštatuje prezident zväzu. „S klubmi budeme komunikovať a dúfame, že sa spoločne zhodneme na regulárnom dokončení najvyšších súťaží.“

 

Nezodpovedanou otázkou stále zostávajú ostatné súťaže. Tie sa nebudú môcť spustiť skôr, než sa pandemická situácia na Slovensku výrazne nezlepší. „Našou snahou je, aby sme ku koncu sezóny uskutočnili aspoň vrcholné mládežnícke turnaje. Akú formu budú mať je teraz predčasné hovoriť, ale radi by sme, aby boli čo najviac otvorené pre viac družstiev. Všetko však bude závisieť od platných protipandemických opatrení,“ dodal Teo Turay.Odoberajte newsletter