Spolupráca s Pedagogickou fakultou KU v Ružomberku by sa mala naďalej rozširovať

Florbalové vzdelávanie, jeho neustály posun vpred a zvyšujúci sa záujem o florbal v celom Žilinskom kraji. Témy pracovného stretnutia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Slovenský zväz florbalu v zastúpení prezidenta zväzu Martina Kopejtka a koordinátora vzdelávania Patrika Pelegrina a Pedagogická fakulta Katolíckej univerztiy (PF KU) v Ružomberku zorganizovali pracovné stretnutie, predmetom ktorého bola vízia budúcej spolupráce s ohľadom na permanetne sa zvyšujúci záujem po florbale na základných a stredných školach v príslušnom regióne.

Pevné základy v podobe rozhodcovskej výuky na príslušnej akademickej pôde položil už sekretár Komisie rozhodcov a observerov SZFB - Peter Zámečník, na základe čoho je aj dekan PF KU v Ružomberku - Peter Krška otvorený hľadať možnosti ako zakomponovať výuku predmetu florbal do študijného programu budúcich pedagógov. Pevne veríme, že študentom bakalárskeho štúdia bude po vzájomnom nastavení podmienok umožnené v budúcnosti rozvíjať svoje teoreticko-praktické poznatky z florbalu a nadobudnuté budú ďalej šíriť za účelom vytvorenia kvalitného podhubia s poteciálnym rozvetvením trénerskej aj členskej základne SZFB. 

Martin Kopejtko, Peter Krška a Patrik Pelegrin na pracovnom stretnutí na pôde PF KU v Ružomberku. 

 Odoberajte newsletter