Spoznajte nominantky do Komisie športovcov IFF pre obdobie 2021 až 2025

Súčasné zástupkyne žien v Komisii športovcov Medzinárodnej florbalovej federácie (ATC) skončia svoje funkčné obdobie vo februári tohto roku. Voľby nových zástupkýň sa uskutočnia prostredníctvom online prieskumu a zvolené zástupkyne budú pôsobiť v ATC v rokoch 2021 až 2025.

 

Na začiatku roku 2020 boli zvolení noví zástupcovia mužov v Komisii športovcov IFF a teraz sú na rade voľby zástupkýň žien. Všetky členské združenia IFF boli vyzvané, aby nominovali svojho zástupcu, a celkovo bolo prijatých 11 nominácií, z ktorých tri boli opätovnými nomináciami súčasných členov ATC.

 

Voľby do ATC sa zvyčajne konajú v spojení s kvalifikáciami majstrovstiev sveta dospelých, pretože sa všetky teraz odložili na neskoršie obdobie a to kvôli Covid-19, použije sa nový volebný proces. Online prieskum bude zaslaný všetkým členským asociáciám IFF, ktoré potom vyberú až 20 svojich ženských reprezentantiek, ktoré sa zúčastnia hlasovania. V minulosti sa do hlasovania mohli zapojiť iba hráči z krajín zúčastňujúcich sa na kvalifikačných podujatiach, ale výkonný výbor IFF rozhodol, že s využitím systému hlasovania na základe prieskumu sa hlasovanie otvorí pre všetky členské asociácie. To znamená, že počet možných voličov sa zvýši z približne 500 na viac ako 1200.

 

Všetci nominovaní boli požiadaní, aby pripravili svoje krátke video, ktoré si môžete pozrieť TUOdoberajte newsletter