Spúšťa sa výberové konanie na pozíciu trénerov reprezentácii juniorov a junioriek

Slovenský zväz florbalu vyhlasuje verejné výberové konanie na pozície trénerov/-ky reprezentácie juniorov a junioriek. Novo zložená Komisia reprezentácie a medzinárodného rozvoja dáva príležitosť všetkým trénerom prihlásiť sa na pozíciu trénera/ky juniorov alebo junioriek.

 

Prihlášky spolu s prílohami môžu záujemcovia posielať predsedovi komisie Jurajovi Matejkovi na mail matejka@szfb.sk do 30. 9. 2021. Následne budú vybratí Komisiou reprezentácie a medzinárodného rozvoja dvaja najlepší uchádzači, ktorí postúpia do druhého kola osobných pohovorov. Presné kritériá do zaradenia do výberového konania a ďalšie informácie nájdete TU.

„Rozhodli sme sa robiť veci verejne a transparentne, preto dávame do pozornosti všetkým trénerom a trénerkám vyhlásené výberové konanie. Stačí spĺňať kritériá pre zaradenie do výberového konania a splniť podmienky pre spoluprácu vybraných kandidátov. Najdôležitejším aspektom pri vyhodnocovaní prihlášok, je písomný projekt práce s reprezentačným družstvom. My totiž nehľadáme len hlavného trénera/-ku s dobrou víziou, hľadáme úspešný projekt, ktorý tento tréner/-ka bude predstavovať, aj s kompletným tímom ľudí, ktorých okolo seba plánuje nový tréner/-ka vyskladať. Hlavný tréner/-ka by mali pracovať hlavne s dvomi asistentmi a vedúcim tímu. Fyzioterapeut/masér, video analytik a konzultant, sú veľkým plusom. Hľadáme komplexný projekt s plne obsadenými funkciami v tíme. Správny tím bude doplnený o doktora a fyzioterapeuta podľa aktuálnych potrieb. Vybraný uchádzač bude doporučený prezídiu a pozvaný na osobný pohovor, ktorý sa bude konať v kancelárii Slovenského zväzu florbalu v Bratislave. Bude svoj projekt predstavovať Prezídiu SZFB. Nový tréner/trénerka reprezentácií do 19 rokov, bude zvolený/-á na obdobie dvoch rokov,“ povedal predseda Komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja, Juraj Matejka.


Fotogaléria


Odoberajte newsletter