Spustili sme prihlasovanie sa do zvyšných regionálnych súťaží

Koordinátori regionálnych súťaží Slovenského zväzu florbalu od dnešného dňa a teda od 6. septembra 2021 spúšťajú prihlasovanie sa do regionálnych súťaží v kategóriách Mladšia a Staršia prípravka, Mladší žiaci/-čky, Staršie žiačky, Dorastenky, Juniorky a Veteráni/-ky pre sezónu 2021/22. Termín ukončenia prihlasovania sa je 20. septembra 2021.

 

Prihlášku do regionálnych súťaží SZFB treba zaslať na predpísanom tlačive emailom na adresu lkszfb@szfb.sk ale aj na jednotlivých regionálnych koordinárorov do spomínaného 20. 9. 2021. Prihlášku na prihlásenie Vášho družstva prostredníctvom klubu do regionálnych 
súťaží SZFB nájdete na stránke SZFB.Odoberajte newsletter