Super Florbal KIDS je projekt šitý na mieru pre deti prvého stupňa ZŠ

V úzkej spolupráci Slovenského zväzu florbalu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vzniká školský projekt pod názvom Super Florbal KIDS. Boli sme s fotoaparátom pri natáčaní inštruktážneho videa k tomuto úžasnému projektu, ktorý nám predstavia jeho predkladatelia a autori Patrik pelegrin, Miroslav Kunštek a Dárius Siheľský.

 

„Super Florbal KIDS je organizácia florbalových zručností a samotnej hry "Florbal", ktorá je určená pre prvý stupeň základných škôl. Pre 1. a 2. ročník má jeho organizácia charakter štafetovej dráhy, na ktorej sú umiestnené jednotlivé stanovištia pre rozvoj florbalových a pohybových zručností s držaním florbalky. Pre 3. a 4. ročník má organizácia charakter turnajových zápasov s herným systémom 3 + 1. Štafetová dráha, ale aj florbalové ihrisko je navrhnuté tak, aby sa dali umiestniť do ktorejkoľvek školskej telocvične,“ začal predstavovať charakter projektu Miroslav Kunštek, hlavný koordinátor pre školské súťaže a doplnil: „Štafetová dráha je určená pre žiakov a žiačky 1. a 2. ročníka, ktorým je ušitá na mieru, pretože okrem stanovíšť, kde rozvíjame florbalové zručnosti, sú súčasťou aj stanovištia, kde rozvíjame pohybové zručnosti s držaním florbalky. Rozvíjanie pohybových zručností s držaním florbalky detí v tomto veku, ktorý sa nazýva aj zlatý vek motoriky, tvorí nevyhnutný základ pre ich budúci zdravý fyzický ale aj psychický vývoj.“

 

„Pri tvorbe stanovíšť pre rozvoj pohybových zručností s držaním florbalky sme v prvom rade mysleli na to, aby to všetko bolo zábavnou formou, aby to žiakov a žiačky v tomto veku bavilo. Z tohto dôvodu sme zvolili to, že na každom stanovišti sa bude vykonávať tzv. „animal walk“, čo je v podstate napodobňovanie pohybu zvierat. Z dlhoročných skúsenosti vieme, že tzv. „animal walk“ sú cvičenia, ktoré majú zábavný charakter pre všetkých bez ohľadu na ich vek. Pri tvorbe stanovíšť pre rozvoj florbalových zručnosti sme zas mysleli na florbalovú abecedu, aby žiaci a žiačky v rámci 1. a 2. ročníka zdokonalili jednotlivé florbalové zručnosti na takú úroveň, aby v 3. a 4. ročníku boli pripravení odohrať školský florbalový zápas,“ dodáva predseda Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB Dárius Siheľský.

 

Cieľom týchto organizácií je dostať florbal do všetkých základných škôl bez ohľadu na limitujúce faktory ako napríklad rozmer školskej telocvične alebo absencia špecifických športových pomôcok. Florbal patrí do všetkých škôl!

 

„Projekt Super Florbal KIDS je pilotnou lastovičkou metodického úseku KVTM SZFB v spolupráci s MŠVVaŠ SR. Mojou úlohou v spolupráci s kolegami bolo vytvoriť prekážkovú dráhu so špecializáciou na florbal, ktorá bude slúžiť nielen pre súťažné účely, ale má zároveň spĺňať aj motivačno-didaktickú funkciu pre žiakov, resp. učiteľov TaŠV (trénerov florbalu v krúžkovej činnosti). Dráhu som navrhol s ohľadom na postupnosť v učení sa herných činností jednotlivca a okrem toho podporuje rozvoj základných pohybových a športových zručností, ktoré tvoria v zlatom veku motoriky stavebné jednotky pohybovej gramotnosti, ktorá je na školách dlhodobo na úpadku. Pevne verím, že projektom posilníme postavenie florbalu na 1. stupni ZŠ, získame potenciálne nových členov pre SZFB a zároveň z dlhodobého hľadiska podporíme pozitívny vzťah ku pohybovej aktivite na školách,“ hovorí člen KVTM SZFB Patrik Pelegrin.

 

Tejto aktivite sa potešil aj prezident SZFB Martin Kopejtko„Verím, že nová koncepcia nastavenia súťaží ZŠ, zvýši záujem a spestrí pohybovú aktivitu chlapcov a rovnako aj dievčat na prvom stupni a rovnako pomôže zvýšiť záujem o florbal. Chcem sa touto cestou poďakovať chlapcom z FK Florko Košice a tímu z KVTM, za spoluprácu pri natáčaní inštruktážneho videa pre potreby a prípravu učiteľov prvého stupňa v spolupráci s Ministerstvom školstva. Aj to je cesta!“


Fotogaléria


Odoberajte newsletter