Súťaž o nové logo Slovenského florbalu

Predstavitelia spoločnosti SZFB s.r.o. dnešným dňom vyhlasujú súťaž o nové logo Slovenského florbalu. Záujemcovia majú možnosť ukázať svoju kreativitu a dokonca autor víťazného loga podpíše zmluvu a bude honorovaný odmenou vo výške 1000,- €.

 

Cieľom súťaže je návrh loga SLOVENSKÝ FLORBAL, ktoré bude vizuálne a komunikačne zastrešovať všetky oficiálne športové, súťažné, ligové, školské, verejné, obchodné, marketingové, eventové a PR aktivity v oblasti florbalu na Slovensku i v zahraničí, zabezpečované spoločnosťou SZFB s.r.o.. Logo musí tvoriť samostatne využiteľný grafický symbol a v jeho rozšírenej verzii je tento grafický symbol doplniteľný celým oficiálnym názvom „SLOVENSKÝ FLORBAL“. 

 

Súčasťou loga nesmú byť oficiálne štátne symboly SR (štátny znak SR, vlajka SR), môžu ale nemusia byť rôzne florbalové elementy, rôzne národné prvky, rovnako ako aj rôzne dynamizujúce elementy.

 

Logo musí byť aplikovateľné aj v prípade, ak bude využitá len jedna farba, najčastejšie čierna alebo biela. Logo však môže pri rôznych príležitostiach a aplikáciách svoju farbu meniť, prípadne môže ho tvoriť viacero farieb. „Pracujeme na novej DNA slovenského florbalu, našim cieľom je priniesť florbalu nové možnosti,“ Ľuboš Sarnovský, SZFB s.r.o..

 

Podrobné podmienky súťaže nájdete TUOdoberajte newsletter