Talentovaná mládež: Chlapčenské kategórie v rámci regionálnych výberov majú za sebou posledné zrazy sezóny

FINAL FOUR v Michalovciach a BRNO HUMMEL OPEN - dva záverečné turnaje sezóny pre chlapčenské regionálne výbery pod taktovkou Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB 

 

Napriek čiastočnému poznačeniu covidom, majú za sebou výbery talentovanej mládeže všetky sezónne naplánované aktivity. Počas celého roka pracovala a pokračovala Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže (KVTM) na čele s Dáriusom Siheľským nielen vo výchove nových trénerov ale aj v práci s talentovanou mládežou. 

V rámci vyvrcholenia sezóny absolvovali chlapčenské výbery /starší žiaci, dorast/ dva turnaje, počas ktorých nešlo o výsledky ale prioritne o herný prejav. Návyky z klubov sú častokrát prekážkou pri prechode na reprezentačnú úroveň. Deficit individuálnych kvalít u mladých hráčov vníma predseda KVTM Dárius Siheľský ako určitý paradox: 

 

"Z toho hľadiska sme sa len utvrdili v paradoxe, že čím pracujeme s vyššou vekovou kategóriou, tým viac máme problém s individuálnou kvalitou hráčov. Ono to vlastne nie je ani paradox, ale výsledok práce trénerov v kluboch s talentovanou mládežou. Namiesto rozvoja individuálnych schopnosti hráčov a vštepovaniu správnych herných návykov vštepujeme hráčom herné systémy a šablóny herných situácií."

 

Rozumie aj dôvodu, prečo tréneri vštepujú hráčom herné systémy: "Chceme čím skôr týchto talentovaných hráčov naučiť hrať organizovaný florbal, aby títo hráči mohli byť čo najskôr plnohodnotnou súčasťou súťaží vyšších vekových kategórií. S týmto priamo súvisí aj fenomén ostaršovania."

 


Herný systém: 

  • Herný systém je organizácia hry s vopred zadefinovanými úlohami pre jednotlivých hráčov, čo vlastne znamená, že talentovaného hráča učíme už od nižších vekových kategórií sa úzko profilovať len na úlohy v rámci jeho pozície v určitom hernom systéme.

 

Dárius Siheľský na Galavečeri florbalových osobností 2022. FOTO: Michal Tarabík

 

Podľa Siheľského by to nebolo až tak zlé, ak by bol určitý herný systém založený viac na osobných súbojoch, hre pod tlakom. Pri takomto hernom systéme sú individuálne kvality hráčov priam nevyhrnutné. Jedným dychom dodáva: "...drvivá väčšina slovenských trénerov preferuje konzervatívny herný systém - vyčkávanie na hru vo vlastnom obrannom pásme. Čo v podstate spôsobuje aj „výrobu“ hráčov, ktorí spravidla nedokážu správne riešiť herné situácie „mimo šablóny“, hrať pod tlakom a vyhrávať osobné súboje. Títo hráči majú potom problém hrať iný herný systém, ktorý sa napríklad vyžaduje v reprezentácií a tým my tréneri uberáme čas realizačným tímom reprezentačných družstiev na samotnú prípravu na majstrovstvá sveta."

Vštepovanie herného systému má podľa neho efekt v mládežnických súťažiach na Slovensku, dobré výsledky vieme dosiahnuť aj na zahraničných turnajoch, kde prichádza konfrontácia s tímami z Fínska, Švédska, Švajčiarska a Česka. A čo vyššie vekové kategórie? 

"Vo vyšších vekových kategóriách nám už aplikácia herného systému nepomôže, pretože čas, ktorý sme my strávili učením herného systému, alebo systémov, vyššie uvedení súperi venovali rozvoju individuálnych schopnosti hráčov a správnym herným návykom čo v podstate vo vyššej vekovej kategórií aj bez aplikácie herného systému predstavuje viac ako polovicu cesty za víťazstvom."

Budúcnosť slovenského florbalu tak záleží na práci s hráčmi najmä na klubovej úrovni. Každý klub má vlastnú filozofiu a určuje si smer, ktorým chce kráčať na florbalovej ceste. 

"Je na klube, či si bude hráčov pre svoje A družstvo mužov/žien vychovávať, alebo naopak bude ich kupovať z iných klubov, alebo filozofiou klubu bude jednoducho len vychovávať jedincov, u ktorých vytvorí celoživotný pozitívny vzťah k pohybu a športu. Túto filozofiu musí však vždy zadefinovať klub a nie tréner. Najlepšou možnosťou ako zabezpečiť kontinuálne plnenie filozofie klubu je zriadiť šéftrénera klubu, ktorému budú podriadení všetci tréneri klubu, aj tréneri, ktorí sú v podstate vo vedení samotného klubu."

 

A ako zlepšiť kvalitu slovenského florbalu smerom do budúcnosti a prečo sa vyškolenie desiatok trénerov na nej neodzrkadľuje? 

"Dôvod je v podstate jednoduchý, zmena musí prísť z hora a nie od začínajúceho trénera. Klub, ktorý si to uvedomí najskôr, získa o pár rokov veľký náskok vo svojom rozvoji voči svojim konkurentom."

 

 

 


Fotogaléria


Odoberajte newsletter