ÚSEK VZDELÁVANIA SZFB: Séria doškoľovacích školení trénerov pokračuje

VZDELÁVANIE

V rámci uplynulého týždňa prebehol prvý zo série doškoľovacích seminárov pod taktovkou reprezentačných trénerov U19 - Jakuba Horeckého, resp. U17 - Patrik Pelegrina, ktorý bol v dvoch samostatných blokoch zameraný na “Nebezpečnosť hráča z hľadiska špecifickej a kondičnej analýzy”.

Aj s ohľadom na odprezentované a pozítvnu spätnú väzbu od frekventantov budú semináre spoločne aj s videami test. diagnostiky (+ usmernením) zverejnené v priebehu októbra na samostatnej platforme, ktorá bude trénerom SZFB priebežne poskytovať vzdelávací obsah.

Už ZAJTRA príde na rad druhý doškoľovací seminár pod vedením reprezentačného trénera A-tímu - Radka Mrázka na tému Prípravné hry.

Termíny a informácie o ďalších odborných prípravách a doškoľovacích seminároch nájdete na tomto linku - https://vzdelavanie.slovenskyflorbal.eu/skolenia

Držíme všetkým palce v ďalšom vzdelávaní.

Úsek vzdelávania SZFB. 

 Odoberajte newsletter