Už dnes LIVE stream „Školský šport – Aktívna škola.“

Národné športové centrum (NŠC) pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes 8. 9. 2021 o 13.00 hodine organizuje siedmy LIVE Stream s názvom Školský šport – Aktívna škola.

 

Moderátorkou podujatia bude Márie Stracenská, bývalá novinárka a redaktorka televízie TA3, STV a Markíza.  

 

Hosťami live streamu budú:

Mgr. Pavol Smutný – kancelária ŠT pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, je zodpovedný za prípravua riadenie projektov zameraných na rozvoj pohybových aktivít a športu na školách.

 

Mgr. Jaroslava Argajová – Gymnázium Jána Papánka v Bratislave, kde od roku 1989 pôsobí ako učiteľka telesnej a športovej výchovy. Od roku 1998 pôsobí ako pedagóg – fakultný učiteľ pre prax budúcich učiteľov v predmete telesná a športová výchova na FTVŠ UK v Bratislave. V mimoškolských aktivitách sa venuje práci s mládežou ako trénerka basketbalu. Pôsobí ako lektorka vzdelávania v predmete telesná a športová výchova pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave.

 

Mgr. Róbert Košťál – Slovenská plavecká federácia, kde pôsobí už osem rokov ako súťažný a projektový riaditeľ. Sedemnásť rokov bol generálnym sekretárom v Slovenskej hokejbalovej únii, kde zaviedol úspešný projekt školskej hokejbalovej ligy. Bol zaradený do dvoch Siení slávy, bol majstrom sveta v hokejbale a má päť titulov v najvyššej súťaži SR vo florbale. V súčasnej pozícii v Slovenskej plaveckej federácii sa snaží dostať plávanie opäť do základných škôl, aby sa deti vo vodnom prostredí cítili bezpečne.
 

Obsahom LIVE Streamu bude diskusia o zmenách v Školskom športe a o aktívnej škole. Diskutovať sa bude aj  o tom, či majú deti dosť pohybu na školách. Prečo by sme sa mali zaujímať o to, koľko času strávia deti pohybom? Akým športom a v akej forme by sa deti mali venovať? Ako môže projekt „Školský šport“ pomôcť? Predstavenie nových súťaží pre žiakov a žiačky ZŠ v gescii Slovenskej plaveckej federácie.
 
 
Cieľom tejto vzdelávacej aktivity NŠC je zaktivizovať základné a stredné školy, učiteľov telesnej a športovej výchovy, vzbudiť záujem u partnerov súkromného sektoru a budovať novú značku školského športu.

 

Účasť je bezplatná, sledovať LIVE Stream môžete TU

Otázky k tejto téme môžete posielať aj počas LIVE Streamu, hostia podujatia Vám radi odpovedia. V rámci podujatia bude vyhlásená súťaž pre divákov o tričká Školského športu.Odoberajte newsletter