V Nemšovej sa uskutočnila odborná príprava "Tréner v príprave" a "Tréner I. kvalifikačného stupňa"

Odborná príprava pre uchádzačov o získanie odborných spôsobilostí Tréner v príprave, resp. Tréner I. kvalifikačného stupňa prebehla tentokrát v Nemšovej za účasti cca 40 frekventantov predovšetkým z florbalového regiónu Západ.

Vzdelávanie pozostávalo štandardne z teoretického a praktického bloku na základe čoho všetci účastníci dokázali ihneď prepájať prežitkovou formou z interaktívnych prednášok nadobudnuté vedomosti do lektormi nastavenej zážitkovej praxe z rozličných predmetných oblastí ako napr.: rozvoj hernej činnosti jednotlivca v mládeži, výstavba a štruktúra základov tj. metodicko-organizačné formy prostredníctvom batérii cvičení pre kategórie mládeže aj dospelých, rozvoj špecifických kondičných schopností pre florbal (sila, rýchlosť, koordinácia), ale aj prevenčné, či kompenzačné cvičenia.

Zaujímavosťou bolo aj prepojenie obsahovej náplne z trénerského seminára, ktorý sa prednedávnom uskutočnil v Trenčíne za účasti repre trénerov príslušných výberov (Mrázek, Jedlička, Horecký, Siheľský a Pelegrin), na základe čoho poslední dvaja menovaní - lektori odbornej prípravy odprezentovali spoločné poznatky, ktoré by mali naznačiť základnú stavbu od mládežnického florbalu až po repre výbery, resp. atribúty, na základe ktorých môžeme postupne vychovávať budúcich reprezentantov SVK.


Hodnotenie od Norberta Ondrášika (niekoľkonásobný majster SVK MEX, člen širšieho kádra reprezentácie mužov a mládežnícky tréner 1.FBC Trenčín):

„Chcel by som poďakovať za školenie trénerov, ktoré sa uskutočnilo uplynulý víkend v Nemšovej. Úprimne sa priznám, bol som názoru, že pokiaľ hráč hráva dlhodobo, tak má skúsenosti viac ako dosť na to, aby sa z neho mohol stať tréner pre akúkoľvek kategóriu a to aj bez potrebných licencií, či školení. Osobne hrávam florbal 17 rokov a najvyššiu súťaž - Extraligu mužov viac ako 15 rokov, no musím uznať, že som bol milo prekvapený z prístupu a obsahu školenia. Myslím, že systém vzdelávania na Slovensku má v tomto vysoko nastavenú latku. Cestovať na semináre mimo republiky nie je nevyhnutné, ba naopak, ak chceme pomôcť slovenskému florbalu, mali by sme sa zúčastňovať na takýchto seminároch častejšie a vo väčšom počte. Nielenže pomôžeme vzdelávaniu ako takému získať prostriedky na ďalšie školenia, ale aj zdieľanie skúseností medzi sebou pomôže slabším, či mladším tímom v rozvoji, a tým sa slovenský florbal môže rozvíjať omnoho rýchlejšie."

30 hodín efektívne a výborne využitého času

"Počas víkendu sme prebrali veľa potrebných a pre mňa osobne nových vecí, nad ktorými hráč neuvažuje tak ako tréner. Stálo nás to viac ako 30 hodín času, ktoré boli výborne využité. Tréningové jednotky boli vo veľkej miere prevedené priamo v praxi, kde si mohli tréneri vyskúšať nové veci, aby sa im lepšie vryli do pamäti a taktiež, aby sa vcítili viac do situácie svojich zverencov. Vrelo odporúčam každému trénerovi absolvovať podobný typ školenia. Počas tohto školenia sme sa ako tréneri, či budúci tréneri správali voči sebe vo veľmi priateľskom duchu ako jeden kolektív, ktorý ide za spoločným cieľom, kde osobne vidím veľký potenciál medzi dobrými klubovými vzťahmi, ktoré bývajú miestami naštrbené." pokračoval Ondrášik. 

Týmto by som sa chcel ešte raz poďakovať nielen lektorom z KVTM (Patrikovi Pelegrinovi a Dáriusovi Siheľskému) za profesionálny a príkladný prístup, ale aj všetkým zúčastneným trénerom a rovnako aj im prajem veľa energie, trpezlivosti a úspechov na ich ceste vychovávať dobrých ľudí a úspešných športovcov.”


Sledujte aj vzdelávací portál SZFB: https://vzdelavanie.slovenskyflorbal.eu/skolenia

#vzdelávanie Odoberajte newsletter