Väčšina florbalistov ochranné okuliare nenosí, IFF vyzýva na ich povinné používanie

Vo Fínsku sa uskutočnila štúdia, ktorá skúmala využívanie ochranných okuliarov vo florbale. Štúdia je založená na rozsiahlom prieskume, do ktorého sa zapojilo bezmála 5000 florbalistov od 18 do 50 rokov.

 

Prieskum sa uskutočnil v decembri 2020 a jej autori výsledky analyzovali v januári tohto roka. Prechádzajúce štúdie ukázali, že vo florbale sa vyskytuje pomerne vysoké percento zranení očí. Ochranné okuliare pritom z vlastnej vôle nosí iba 20% hráčov, 66% florbalistov ich nenosí vôbec alebo iba zriedka. Z prieskumu sa zistilo, že ochranné okuliare nosí viac žien.

 

Hlavným dôvodom, prečo túto pomôcku nevyužíva viac športovcov je ich zahmlievanie. Respondenti mali pocit, že nutnosť častého čistenia im prekážala pri samotnej hre. Medzi ďalšie dôvody patrilo, že hráči si na okuliare jednoducho nezvykli, keďže nie sú povinné a teda ani nikdy necítili potrebu si ich zadovážiť. Účastníci prieskumu ďalej uviedli, že v okuliaroch vyzerajú smiešne alebo že sa obávajú, že pri kontakte im odletia z hlavy. 

 

Štatistika ukázala, že starší hráči používajú ochranné okuliare oveľa menej ako ich mladší kolegovia. Niektorí mladší florbalisti však majú okuliare povinné. Tí starší si ich zase nikdy ani nevyskúšali a zranenia očí považujú za zriedkavé.

 

Zranenie oka utrpela približne štvrtina respondentov, pričom tí, ktorým sa niečo také prihodilo, nosili okuliare vo všeobecnosti častejšie. 

 

Názory na povinné nosenie ochranných okuliarov sa medzi účastníkmi prieskumu líšili. Kým niektorí tvrdili, že by mali byť povinné pre všetkých, iní si myslia, že hráč by sa od 18 rokov mal rozhodnúť sám. Ďalší by zase povinnosť nosiť okuliare úplne zrušili a myslia si, že by sa florbalisti mali rozhodnúť sami.

 

Web Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF) konštatuje, že skutočnosť, že až 66% respondentov ochranné okuliare nenosí, je prekvapujúci. V stanovisku sa ďalej píše, že odmietanie ochranných prostriedkov je poľutovaniahodné a nemalo by byť ovplyvnené predsudkami. 

 

Práve zverejnenie tejto štúdie by malo pomôcť odbúrať negatívne postoje k používaniu ochranných okuliarov a vytvoriť si k nim pozitívnejší vzťah. Vo Fínsku, kde sa prieskum uskutočnil, musia všetci hráči v poli narodení po 1. januári 1999 nosiť v oficiálnych stretnutiach okuliare schválené IFF.

 

Použitie tejto pomôcky dôrazne odporúča Lekársky výbor IFF. Strešná organizácia svetového florbalu vyzýva jednotlivé členské zväzy, aby zaviedli povinné používanie ochranných okuliarov. Odoberajte newsletter