Viceprezidentom Juraj Hvozdík, mládež konečne s množstvom súťaží

Druhé online zasadnutie členov Prezídia Slovenského zväzu florbalu sa natiahlo do neskorých nočných hodín. Bolo však vecné a počas neho sa prijalo množstvo zaujímavých rozhodnutí. SZFB má nového výkonného viceprezidenta Juraja Hvozdíka, ktorý bol jednohlasne zvolený do tejto funkcie. Po mesiaci od volieb je štruktúra pracovníkov zväzu plne obsadená a podarilo sa aj vrátiť deti na športoviská.

 

Plnú podporu všetkých členov prezídia na funkciu výkonného viceprezidenta SZFB získal Juraj Hvozdík, ktorý povedal: „Členom prezídia za vyjadrenú podporu ďakujem, vážim si ich rozhodnutie. Budem sa snažiť nesklamať ich dôveru. Všetci máme pred sebou náročnú prácu, tá na pozícii výkonného viceprezidenta určite iná nebude. Ale nakoľko pôjde o prácu v prospech florbalu, bude hlavne zaujímavá a verím, že aj s úspešnými výsledkami.“

 

Na základe predložených nominácií prezídium odhlasovalo a vymenovalo predsedov a vždy aj ďalších štyroch členov jednotlivých regionálnych rád SZFB. Región Stred povedie Daniel Baránek, Región Bratislava Michal Bortlík, Región Západ Ivan Piovarči a v Regióne Východ získal dôveru prezídia Pavol Vrábeľ. Zoznam všetkých členov regionálnych rád nájdete čoskoro na webe SZFB.

 

Prezídium tiež vymenovalo členov odborných komisií SZFB. Zoznam nájdete na webe SZFB (viď zápisnica zo zasadnutia č.5 SZFB).

 

Prezídium SZFB schválilo nový termín konania M-SR starších žiakov (18. – 20. 6. 2021). Organizátorom M-SR st. žiakov bude AS Trenčín, organizátorom M-SR dorastencov bude 1. FBC Trenčín. M-SR junioriek sa uskutoční v termíne 3. a 4. 7. 2021. Podstatnou záležitosťou zväzu bolo aj je, dostať čo najviac detí späť na ihriská. Prezídium sa intenzívne zaoberalo aj možnými turnajmi pre ďalšie vekové kategórie a nateraz schválilo konanie Turnaja SZFB 2021 v kategórii mladších žiačok v termíne 12. – 13. 6. 2021, ďalej konanie Turnaja SZFB 2021 starších žiačok v termíne 19. – 20. 6. 2021 a taktiež M-SR dorasteniek v termíne 26. – 27. 6. 2021.

 

Roman Cíbik prezentoval prezídiu záujem vytvoriť Komisiu rozvoja a regionálneho florbalu SZFB. Vytvoril pracovnú skupinu, ktorá pripraví štatút komisie, jej ciele i pracovnú náplň. Podrobný materiál by sa mal prerokovať na prezídiu v júli 2021.

 

Reprezentačné družstvo junioriek SR povedie na najbližších Majstrovstvách sveta v septembri 2021 doterajší tréner Jiří Typl so svojim realizačným tímom, čím ukončí svoj plánovaný pracovný cyklus. Tento šampionát mal dvakrát presunutý termín konania pre celosvetovú pandemickú situáciu. SZFB vzhľadom na ďalší športový cyklus junioriek a juniorov SR pripravuje zároveň čo najskorší možný termín nového riadneho výberového konania. Ďalšiu komunikáciu a prípravu výberového konania povedie Juraj Matejka, predseda komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja, pričom definitívne rozhodnutie padne až po Majstrovstvách sveta.

 

Medzi ďalšími bodmi zasadnutia za zmienku ešte stojí, že sa Prezídium SZFB zaoberalo prvými krokmi profesionalizácie zväzu a predstavením novej organizačnej štruktúry a kompetenčných vzťahov. Zároveň bol spustený proces tvorby stratégie v podobe zásadného dokumentu Nová dekáda florbalu na Slovensku, na ktorom sa okrem členov prezídia a jednotlivých zväzových komisií budú môcť podieľať aj kluby, či jednotliví členovia SZFB.Odoberajte newsletter