VZDELÁVANIE/ KVTM: Doškoľovacie semináre na tému: Kondícia vo florbale pomocou najmodernejších poznatkov a metód

Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB zorganizovala v spolupráci s Trénerským vzdelávacím centrom Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sériu doškoľovacích seminárov zameraných na rozvoj kondície vo florbale pomocou najmodernejších poznatkov a metód


Kondícia je v športe základom kvalitného výkonu a predpokladom pre čo najlepší výsledok. Inak tomu nie je ani vo florbale a preto KVTM spojilo sily s FF UMB v Banskej Bystrici a pre trénerov pripravila sériu doškoľovacích školení práve na túto tému. 

Viac nám o školení prezradil predseda Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže - Dárius Siheľský:  "Uvedomujeme si, že kondičná zložka športového výkonu je veľmi dôležitá a bez nej nie je možné byť úspešný v žiadnej kvalitnej súťaží." 

 

Každý klub skôr, či neskôr zistí, že kondičná príprava mládeže je nevyhnutná už od jej skorého veku. Mne osobne prezenčný doškoľovací seminár ukázal, že cez letnú prípravu sme sa zverili do rúk ozajstným odborníkom, ktorí pri rozvoji našich kondičných schopnosti sa opierali o tie najmodernejšie poznatky a metódy.“ Dárius Siheľský


Samotní účastníci a tréneri by priviítali podobné školenia na pravidelnej báze a najmä vyššiu účasť samotných trénerov, pre ktorých sú tieto školenia určené.

Pokračuje Jozef Alušík: 

"Posledné zo série troch školení začalo krátkou prezentáciou k regenerácii a výžive. Opäť sa ukázalo, aké obohacujúce je rozprávať sa s lektormi, ktorí pôsobia v profesionálnom športovom prostredí, keďže ich poznámky k téme boli neraz v protiklade k zaužívaným radám, ktoré ako tréneri dávame zverencom "lebo sa to tak traduje". Praktická časť sa skladala z modelového silového tréningu, ukážky ako rýchlo a efektívne vykonať predrozcvičenie a RAMP rozcvičenie tak, aby zapadlo do hlavného tréningu. V rámci rýchlostného tréningu bol kladený dôraz na učenie správneho t.j. efektívneho vykonávania jednotlivých pohybov. Ako bolo prezentované v teoretických prednáškach, toto má spolu so silovým tréningom najväčší vplyv na zlepšenie agility hráča. Určite by som privítal do budúcna praktické školenie venujúce sa len rozboru pohybových vzorcov pre florbal a ich učeniu. Pre trénerov ako ja, ktorí sa s atletickou prípravou nestretli by to bolo užitočné. Tiež si viem predstaviť obdobný seminár zameraný na špecifické pohyby brankára. Záverom série školení je poznatok, že mať k dispozícii kondičného trénera je pre výkonnostné vykonávanie nášho športu nevyhnutné. Pre nás ostatných, ktorí sme na nižšej výkonnostnej úrovni, nám školenia pomohli nazrieť do skutočného rozsahu a komplexnosti kondičnej prípravy pre šport."

Václav Pokorný: "Ako trénerovi, ktorý sa stále učí a chce napredovať mi toto školenie prinieslo iný pohľad na všeobecnú kondičnú prípravu zameranú na florbal. Školenie bolo síce realizované formou webináru, kde je interakcia a  diskusia s trénermi náročnejšia, ale praktická časť bola vynikajúco pripravená. Mohli sme si pod vedením kondičných trénerov a pedagógov UMB vyskúšať jednotlivé cviky, čo hodnotím pozitívne. Osobne ma mrzí trošku nižšia účasť, najmä z dôvodu, že nebolo s kým rozvádzať diskusiu ohľadom kondičnej prípravy. Verím však, že smerom do budúcnosti sa účasť zvýši a bude sa čoraz viac klásť dôraz na kondičnú prípravu v samotných kluboch."


Info o školeniach a doškoľovacích školení pod taktovkou KVTM - SZFB nájdete TU: https://vzdelavanie.slovenskyflorbal.eu/Odoberajte newsletter