Z DIÁRA PREZIDENTA SZFB: Trenčín privíta v októbri dvanásť reprezentačných výberov!

Týždeň ubehol ako voda a prezident Slovenského zväzu florbalu Martin Kopejtko má za sebou množstvo ďalších stretnutí. Okrem návštev slovenských reprezentačných výberov na sústredeniach, či odovzdávania cien dorastenkám v Slovenskej Ľupči, sa zúčastnil troch rokovaní s primátormi v mestách Fiľakovo, Trenčín a v Dubnici nad Váhom.

 

V meste Fiľakovo sa v poslednom období začali intenzívne venovať dievčenskému segmentu florbalu, čo sa prejavuje na vzraste záujmu o náš šport a taktiež vyššieho počtu členskej základne. Súčasťou návštevy prezidenta SZFB bola aj zastávka v miestnej základnej škole s ktorou úzko spolupracuje klub FTC Fiľakovo. „Hľadali sme aj vhodné priestory na umiestnenie športovej haly, ktorá by mala slúžiť predmetnej škole, ale aj spomínanému klubu aby sa zabránilo zbytočnému odchodu či prípadnému ukončeniu činnosti dievčat, ktoré v súčasnosti nemajú dostatok priestoru. Chceme tak zabrániť tom, aby staršie dievčatá nemuseli končiť s florbalom len preto, že nemajú halu s vyhovujúcimi rozmermi pre ich ďalší rozvoj. Veľmi oceňujem aktívny a pozitívny prístup klubu a jeho trénera Gabriela Nagya. Mladšie žiačky Fiľakova boli ohodnotené ako skokanky roka, ktoré v priebehu krátkeho času urobili veľký progres,“ skonštatoval Martin Kopejtko.

 

Druhá návšteva sa odohrala u primátora Trenčína Mgr. Richarda Rybníčka, ktorú Kopejtko absolvoval v spoločnosti predsedu Komisie reprezentácie a medzinárodného rozvoja Juraja Matejku. „Hlavnou témou bola organizácia medzinárodného podujatia 6-ations Cup mužov aj žien, ktorý by sa mal konať počas októbra práve v Trenčíne. Historicky po prvý raz by sa mal organizovať na jednom mieste v oboch kategóriách, čo znamená, že Slovensko bude prvé a privíta spolu s našimi reprezentačnými výbermi ešte ďalších desať tímov z Nórska, Dánska, Poľska, Lotyšska a Nemecka. Mužov v spolupráci so SZFB zastreší klub 1. FBC Trenčín a ženy zasa klub FK AS Trenčín. Hľadali sme možnosti akou formou dokáže mesto Trenčín pomôcť pri propagácii podujatia a požiadali sme aj pána primátora o záštitu. Ak nezasiahne vyššia moc tak s prípravou 6-nations Cupu začíname už počas najbližších dní.“

 

Vhodnú lokalizáciu umiestnenia novej športovej haly riešil prezident SZFB aj v meste Dubnica nad Váhom. „V tomto meste sa chystajú kompletne zrekonštruovať súčasnú športovú halu aj s povrchom vhodným pre florbal, ktorým bude v tomto prípade Gerflor, čo nás potešilo, no každá športová hala na viac bude vítaná. Zástupcovia mesta sa z florbalu ale aj zo skutočnosti, že miestny florbalový klub sa stal extraligový, tešia a sú naklonení k užšej spolupráci a už teraz vytvárajú klubu ŠK Victory Stars dobré podmienky. Taktiež sú nadšení z myšlienky exteriérovej formy hracej plochy pre florbal, čiže dostať tento šport na oči verejnosti,“ uzavrel pozitívne správy prezident SZFB.

 

Začiatkom júla pokračujú stretnutia v Galante, Nižnej a v Dolnom Kubíne.


Fotogaléria


Odoberajte newsletter