Z DIÁRA PREZIDENTA SZFB: V roku 2022 bude florbal súčasťou štúdia na FTVŠ UK!

Súčasťou opätovnej návštevy Bratislavy prezidentom Slovenského zväzu florbalu bolo viacero akcií, medzi ktoré patrilo zasadnutie Prezídia SZFB, mediálna talkshow k zahájeniu extraligovej sezóny s účasťou reprezentantiek, trénerov a partnerov súťaže a pracovné stretnutie na FTVŠ UK, ktoré znamenalo rozvinutie spolupráce medzi SZFB a FTVŠ UK v podobe implementácie florbalu ako voliteľného predmetu a neskôr ako špecializácie. 

 

Spolu s prezidentom SZFB Mgr. Kopejtkom sa stretnutia zúčastnil predseda Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže Ing. Dárius Siheľský, taktiež dekan FTVŠ prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD., prodekan FTVŠ Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD., vedúci katedry hier doc. PaedDr. Pavol Peráček, PhD. a koordinátor pre ďalšie formy vzdelávania Mgr. Ľubor Tománek. „Bol som veľmi milo prekvapený z reakcie vedenia fakulty, ktorí od prvého momentu nášho stretnutia prejavili veľký záujem pracovať so Slovenským zväzom florbalu a spoločne implementovať florbal na vysokú školu v podobe povinne voliteľného predmetu už pre prvákov v rámci zimného semestra, v januári 2022. Chceme postupnou cestou presvedčiť našou prácou a odbornosťou, že pre fakultu sme veľmi silným partnerom a že sme schopní zabezpečiť aj plnohodnotné štúdium zamerané na špecializáciu florbal,“ s potešením skonštatoval prezident SZFB Martin Kopejtko a doplnil: „Ako bývalého študenta FTVŠ to bol pre mňa obrovský emotívny zážitok. Po dvadsiatich rokoch som vstúpil na pôdu fakulty a stretol som sa s ľuďmi, ktorí boli mojimi učiteľmi, s ktorými som počas štúdia spolupracoval. Verím, že aj na základe vytvorených kontaktov počas môjho štúdia a taktiež aj predvedenej práci KVTM SZFB, ktorej budem nápomocný, urobíme ďalší dôležitý krok k vzdelávaniu budúcich trénerov, ale aj budúcich učiteľov telesnej výchovy. Práve z nich môžu byť v budúcnosti úspešní tréneri alebo zakladatelia nových florbalových klubov. Týmto sa dostávame do oveľa vyššej spolupráce, než to bolo v minulosti a z môjho pohľadu pre slovenský florbal veľmi dôležitej.“

 

Dárius Siheľský za KVTM SZFB k stretnutiu povedal: „Som veľmi rád, že dlhodobá koncepcia a vízia KVTM SZFB ide presne tak, ako sme v komisií plánovali. Naša Slovenská cesta však nekončí a práve aj s výraznou podporou prezidenta SZFB môže v blízkom časovom horizonte nabrať reálne kontúry. Jedným z cieľov KVTM SZFB je plnohodnotne zabezpečovať vzdelávanie športových odborníkov SZFB a v tejto oblasti máme pripravených pár noviniek, ktoré už čoskoro zverejníme.“


Fotogaléria


Odoberajte newsletter