Zapojte sa do projektu „Tréner v škole“

Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom svojho organizačného útvaru splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport, realizuje – rozširuje pilotný projekt v programe „Tréneri v škole“, ktorý je podporený MŠVVaŠ SR a finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

 

Kľúčovými krajmi sú: Nitra, Trenčín, Trnava, Prešov a Žilina. V každom z týchto krajov chcú vybrať minimálne siedmych najlepších trénerov na prácu s deťmi na prvom stupni. Následne sa zúčastnia školenia a po úspešnom absolvovaní školenia sa pridajú do programu Tréneri v škole od školského roka 2021/2022.

 

Tento špecifický program, pomohol vytvoriť špičkový odborný tím autorov, ktorý sa dlhodobo venuje problematike vzdelaniu pedagógov, trénerov v oblasti športu a deťom. Tréneri v škole je výnimočný program zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny telesnej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovanie pozitívneho vzťahu detí k športu.  Program zároveň rozvíja u detí na prvom stupni ZŠ ich všestrannú pohybovú gramotnosť a podporuje emočný vzťah k pohybu.

 

Preto prichádza výzva pre našich florbalových trénerov, ktorí sa môžu pripojiť do programu (tréneri, absolventi, študenti so zameraním na danú oblasť do rozšíreného programu projektu). Cieľom je vybrať tých najlepších, ktorí majú najmä s prácou s deťmi bohaté skúsenosti, alebo je práca s deťmi ich cieľom a hravou formou deťom budú predstavovať florbal. Pozor! Cieľom programu nie je náborovanie detí do klubov! Naopak chceme docieliť, aby si deti našli záľubu k športu a vybrali svoj potenciálny šport samé. Snažíme sa zapojiť aj deti, ktoré v triedach nie sú až tak šikovné.

 

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera vypisuje prihlasovanie sa na výber trénerov prostredníctvom ONLINE formulára do programu „TRÉNERI V ŠKOLE .“

Podmienky na obsadenie pozície „tréner“:

1. Povinnosť absolvovať školenie v termíne od 3. do 6. 6. 2021, v rozsahu 40 hodín
2. Záujemca nesmie mať záznam v registri trestov
3. Ukončenie zberu dotazníkov je  10. 5. 2021
4. Vyplniť formulár

TU

5. Časová dostupnosť pre výkon práce, v dopoludňajších hodinách resp. podľa dohody, v pracovných dňoch, (2 hod/denne).Odoberajte newsletter