sTC Aréna Púchov

Adresa: Športovcov 3, 020 01 Púchov
E-mail: spravca@stcpu.sk

Telefón: +421 917 325 793
Webová stránka: http://www.stcpu.sk