ŠH ZŠ Ľ.Štúra Modra

Adresa: Komenského 1/A, 900 01 Modra
E-mail: MIlan.Hyll@msupezinok.sk