ŠH SOŠ Ostrovského Košice

Adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice
E-mail: skola@ostrovskeho.sk

Telefón: +421 556 436 891
Webová stránka: http://www.ostrovskeho.sk