SOŠ Košice Šaca

Adresa: Učňovská 5, 040 15 Košice Šaca

Telefón: +421 55 726 01 00
Webová stránka: https://souuhag.edupage.org