Hyundai extraliga žien

Informácie

PREDPIS SÚŤAŽE
 
VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:
Ženy - ročníky nar. 2001 a staršie, juniorky - ročníky nar. 2002 a 2003, dorastenky - ročník nar. 2004 a 2005.
 
ZÁKLADNÁ ČASŤ (ZČ):
8 družstiev, ktoré hrajú každý s každým dvojkolovo (doma a vonku). Každé družstvo organizuje domáce zápasy celej súťaže v schválenej hale pre Extraligu žien, na svoje náklady.
 
NADSTAVBOVÁ ČASŤ (NČ): 
Skupina A
Družstvá umiestnené na 1. - 4. mieste po základnej časti, ktoré hrajú každý s každým dvojkolovo (doma a vonku).
 
Skupina B
Družstvá umiestnené na 5. - 8. mieste po základnej časti, ktoré hrajú každý s každým dvojkolovo (doma a vonku).
 
HODNOTENIE VÝSLEDKOV ZÁKLADNEJ ČASTI (ZČ) A NADSTAVBOVEJ ČASTI (NČ):
Zápas v základnej časti a nadstavbovej časti sa hrá do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v riadnom hracom čase (čistý čas 20 minút počas 3 tretín), nasleduje po 2-minútovej prestávke (bez zmeny strán) 5-minútové predĺženie (čistý čas 5 minút s počtom hráčov 5 na 5) končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných strieľaní - každý zo súperov vykoná tri. Ak sa nerozhodne ani v troch sériách trestných strieľaní, nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť.  
Za víťazstvo v riadnom hracom čase sa družstvu do tabuľky prideľujú 3 body, za víťazstvo v predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za prehru v predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnom hracom čase nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov.
 
PLAY-OFF: 
Hrá prvých 6 družstiev po nadstavbovej časti (ďalej len NČ). 1. a 2. družstvo po NČ postupuje priamo do semifinále. Družstvá umiestnené na 3. - 6. mieste hrajú štvrťfinále. Štvrťfinále, semifinále a finále sa hrá na tri víťazné zápasy, 1. a 2. zápas sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po NČ, 3. a 4. zápas sa hrá na ihrisku horšie umiestneného družstva po NČ a v prípade rozhodujúceho 5. zápasu sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po NČ.  
 
 
Určenie dvojíc pre štvrťfinále play-off 
Družstvo  umiestnené na 3. mieste po NČ si vyberie súpera pre štvrťfinále z družstiev umiestnených na 5. až 6. mieste po NČ. Časový harmonogram výberu určí klubom Ligová komisia SZFB.  
 
Určenie dvojíc pre semifinále play-off 
Družstvo umiestnené na 1. mieste po NČ si vyberie súpera pre semifinále z dvoch najhoršie umiestnených družstiev po NČ. Časový harmonogram výberu určí klubom Ligová komisia SZFB.  
 
Finále play-off
Víťaz play-off získava titul Majster SR, zápas o 3. miesto sa nehrá (3. miesto získavajú porazení semifinalisti).  
 
Baráž
Hrá družstvo umiestnené na 8. mieste Extraligy žien a družstvo umiestnené na 1. mieste 1. ligy žien (nie B družstvo) na tri víťazné zápasy. 1. a 2. zápas sa hrá na ihrisku družstva Extraligy žien, 3. a 4. zápas sa hrá na ihrisku družstva 1. ligy žien a v prípade rozhodujúceho 5. zápasu sa hrá na ihrisku družstva Extraligy žien.
 
HODNOTENIE VÝSLEDKOV V PLAY-OFF A BARÁŽI:
Zápasy v play-off a baráži sa hrájú do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v riadnom hracom čase (čistý čas 20 minút počas 3 tretín), nasleduje po 2-minútovej prestávke (bez zmeny strán), 10-minútové  predĺženie (čistý čas 10 minút s počtom hráčov 5 na 5), končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich trestných strieľaní. Ak sa nerozhodne ani v piatich sériách trestných strieľaní, nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť.
 
HRACÍ ČAS: 
Základná časť a Nadstavbová časť
3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 5-minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných strieľaní - každý zo súperov vykoná tri; minimálny čas na jeden zápas je 180 minút.  
 
Play-off a baráž
3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 10-minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich trestných strieľaní; minimálny čas na jeden zápas je 210 minút.  
 
Vo všetkých zápasoch organizátor umožní družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom zápasu, vrátane šatní pre zúčastnené družstvá a rozhodcov. Organizátor je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu.
 
HRACÍ DEŇ: 
Pokiaľ k pridelenému hraciemu víkendu zápasu pripadá, aj štátny sviatok (jedná sa o piatok, alebo pondelok), môže organizátor zápasu za hrací deň zvoliť i tento deň. Všetky preložené zápasy ZČ súťaže musia byť odohraté pred termínom predposledného kola ZČ. Všetky preložené zápasy NČ súťaže musia byť odohraté pred termínom predposledného kola NČ. Záverečné dve kolá NČ sa musia odohrať v pridelenom hracom víkende.
Všetky zápasy v play-off a baráži musia byť odohraté podľa platnej termínovej listiny SZFB, pre jednotlivú súťaž, bez možnosti zmeny priradeného dňa.
Dohoda klubov na termíne zápasu bude pri dodržaní všetkých ustanovení čl. 9 Súťažného poriadku SZFB schválená Ligovou komisiou SZFB. 
Oficiálny hrací deň zápasu základnej časti súťaže musí organizujúce družstvo nahlásiť do dňa 31. 7. 2020.
 
POVOLENÉ ČASY ZAČIATKOV ZÁPASOV:
• V pracovný deň najskôr o 18.00 h, najneskôr o 20.00 h. 
• V utorok, stredu, štvrtok počas štátneho sviatku najskôr o 12.00 h, najneskôr o 15.00 h.
• V piatok počas štátneho sviatku najskôr o 14.00 h, najneskôr o 18.00 h.
• V sobotu najskôr o 14.00 h, najneskôr o 18.00 h.
• V nedeľu najskôr o 10.00 h, najneskôr o 16.00 h.
• V pondelok počas štátneho sviatku najskôr o 10.00 h, najneskôr o 16.00 h. 
Žiadosti o zmenu termínu (týka sa aj času zápasu mimo povoleného) sa behom súťaže posudzujú podľa čl. 9 Súťažného poriadku SZFB. 
 
ZOSTUP ZO SÚŤAŽE: 
Porazené družstvo v baráži o Extraligu žien zostupuje do 1. ligy žien. 
 
OFICIÁLNA LOPTIČKA: 
Loptička schválená IFF bielej farby značky OXDOG. Použitie loptičky inej farby podlieha schváleniu Ligovej komisie SZFB. 
 
ŠPORTOVÁ HALA:
Zápas je možné organizovať len v hale, ktorá je zaradená minimálne do kategórie C. V prípade, ak zápas bude vysielaný televíziou, musí byť organizovaný v hale kategórie A.
 
TRÉNERSKÉ VEDENIE A VEDENIE DRUŽSTVA: 
• Tréner s platnou trénerskou licenciou I. kvalifikačného stupňa – Trénerská licencia C. 
• Vyškolený vedúci družstva s licenciou je povinný.
 
POPLATKY:
• Štartovné do súťaže: 1140,00 € (obsahuje súťažno-organizačný poplatok za základnú časť a nadstavbovú časť: 60,00 € / zápas x počet domácich zápasov a príspevok na cestovné  náhrady rozhodcom).
• Súťažná zábezpeka: 400,00 €. 
• Licenčný poplatok za súpisku: 300,00 €.
• Súťažno-organizačný poplatok 60,00 € / zápas.
 
Ekonomický úsek SZFB na základe rozpisu zápasov play-off a baráži, vystaví klubom po skončení nadstavbovej časti platobný príkaz na úhradu tohto súťažno-organizačného poplatku, ktorý zahŕňa rozhodovanie zápasov rozhodcami v play-off a baráži. Ekonomický úsek SZFB stanoví termín, do ktorého budú musieť kluby súťažno-organizačný poplatok pre nadstavbovú časť v plnej výške uhradiť.
 
OSTATNÉ POVINNOSTI: 
Účastník Extraligy žien je povinný s prihláškou do Extraligy žien prihlásiť družstvá v mládežníckych kategóriach v zmysle Predpisu o povinnosti klubu mať mládežnícke družstvá.
Účastník Extraligy žien je povinný s prihlásenými družstvami odohrať v aktuálnej sezóne regionálnu súťaž v prihlásených kategóriách. Účastník Extraligy žien musí mať vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB do termínu stanoveného SZFB.
Družstvo je povinné nastúpiť na zápas Extraligy žien v minimálnom počte 10 hráčov v poli a 1 brankár pod hrozbou sankcie 100,00 € + 10,00 € za každého chýbajúceho hráča na zápase. 
Všetky domáce družstvá organizujúce súťažné zápasy sú povinné plniť ustanovenia podľa článku 7 Súťažného poriadku SZFB a riadiť sa Povinnosťami organizátorov ligových zápasov a ďalšími predpismi.
Všetky družstvá sú povinné mať dve sady dresov v rôznych farbách (svetlá a tmavá).
 
REGLEMENT SÚŤAŽE:
Prihlásením sa do súťaže účastník Extraligy žien akceptuje znenie Reglementu súťaže a jeho príloh a zaväzuje sa dodržiavať všetky ustanovenia Reglementu súťaže a jeho príloh.