Extraliga juniorov

Informácie

PREDPIS SÚŤAŽE

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:

Juniori - ročníky nar. 2002 a 2003, dorastenci - ročník nar. 2004 a 2005.

 

ZÁKLADNÁ ČASŤ (ZČ):

8 družstiev, ktoré hrajú každý s každým jednokolovo (doma alebo vonku). LK SZFB si vyhradzuje právo zmeniť systém súťaže na základe počtu prihlásených družstiev. Každé družstvo organizuje domáce zápasy celej súťaže v schválenej hale pre Extraligu juniorov na svoje náklady.

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV ZÁKLADNEJ ČASTI (ZČ):

Zápas v základnej časti sa hrá do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v riadnom hracom čase (čistý čas 20 minút počas 3 tretín), nasleduje po 2-minútovej prestávke (bez zmeny strán) 5-minútové predĺženie (čistý čas 5 minút s počtom hráčov 5 na 5) končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných strieľaní - každý zo súperov vykoná tri. Ak sa nerozhodne ani v troch sériách trestných strieľaní, nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť.

Za víťazstvo v riadnom hracom čase sa družstvu do tabuľky prideľujú 3 body, za víťazstvo v predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za prehru v predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnom hracom čase nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov.

 

URČENIE KONEČNÉHO PORADIA DRUŽSTIEV

Víťaz súťaže bude vyhlásený, ak všetky družstvá, ktoré budú pokračovať v súťaži po reštarte odohrajú minimálne 75% svojich zápasov(5 zápasov).

Výsledky zápasov družstiev, ktoré nebudú pokračovať v súťaži po reštarte budú anulované.

V prípade, že po poslednom kole nebudú mať všetky družstvá odohratých 100% svojich zápasov, avšak budú mať odohratých minimálne 75% svojich zápasov, o poradí družstiev rozhodne vyšší pomer získaných bodov na jeden zápas.

 

PLAY-OFF:

Nehrá sa

 

Hrací čas:

Základná časť

3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 5-minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných strieľaní - každý zo súperov vykoná tri; minimálny čas na jeden zápas je 180 minút.

 

 

Vo všetkých zápasoch organizátor umožní družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom zápasu, vrátane šatní pre zúčastnené družstvá a rozhodcov. Organizátor je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu.

 

HRACÍ DEŇ:

Pokiaľ k pridelenému hraciemu víkendu zápasu pripadá, aj štátny sviatok (jedná sa o piatok, alebo pondelok), môže organizátor zápasu za hrací deň zvoliť i tento deň. Všetky preložené zápasy ZČ súťaže musia byť odohraté pred termínom predposledného kola ZČ. Záverečné jedno kolo sa musí odohrať v pridelenom hracom víkende.

Dohoda klubov na termíne zápasu bude pri dodržaní všetkých ustanovení čl. 9 Súťažného poriadku SZFB schválená Ligovou komisiou SZFB.

 

POVOLENÉ ČASY ZAČIATKOV ZÁPASOV:

 • V pracovný deň najskôr o 18.00 h, najneskôr o 20.00 h. (po vzájomnej dohode oboch družstiev a schválení LK SZFB aj v inom čase)

 • V utorok, stredu, štvrtok počas štátneho sviatku najskôr o 12.00 h, najneskôr o 15.00 h. (po vzájomnej dohode oboch družstiev a schválení LK SZFB aj v inom čase)

 • V piatok počas štátneho sviatku najskôr o 14.00 h, najneskôr o 18.00 h. (po vzájomnej dohode oboch družstiev a schválení LK SZFB aj v inom čase)

 • V sobotu najskôr o 14.00 h, najneskôr o 18.00 h. (po vzájomnej dohode oboch družstiev a schválení LK SZFB aj v inom čase)

 • V nedeľu najskôr o 10.00 h, najneskôr o 16.00 h. (po vzájomnej dohode oboch družstiev a schválení LK SZFB aj v inom čase)

 • V pondelok počas štátneho sviatku najskôr o 10.00 h, najneskôr o 16.00 h. (po vzájomnej dohode oboch družstiev a schválení LK SZFB aj v inom čase)

Žiadosti o zmenu termínu (týka sa aj času zápasu mimo povoleného) sa behom súťaže posudzujú podľa čl. 9 Súťažného poriadku SZFB.

 

ZOSTUP ZO SÚŤAŽE:

Zo súťaže v sezóne 2020/2021 sa nezostupuje

 

OFICIÁLNA LOPTIČKA:

Loptička schválená IFF bielej farby značky OXDOG. Použitie loptičky inej farby podlieha schváleniu Ligovej komisie SZFB.

 

ŠPORTOVÁ HALA:

Zápas je možné organizovať len v hale, ktorá je zaradená minimálne do kategórie C. V prípade, ak zápas bude vysielaný televíziou, musí byť organizovaný v hale kategórie A.

 

TRÉNERSKÉ VEDENIE A VEDENIE DRUŽSTVA:

 • Tréner s platnou trénerskou licenciou I. kvalifikačného stupňa – Trénerská licencia C.

 • Vyškolený vedúci družstva s licenciou je povinný.

 

POPLATKY:

 • Štartovné do súťaže: 1040,00 € (obsahuje súťažno-organizačný poplatok za základnú časť: 60,00 € / zápas x počet domácich zápasov a príspevok na cestovné náhrady rozhodcom)

 • Súťažná zábezpeka: 300,00 €

 • Licenčný poplatok za súpisku: 200,00 €

 • Súťažno-organizačný poplatok: 60,00 € / zápas

 

 

OSTATNÉ POVINNOSTI:

Účastník Extraligy juniorov musí mať vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB do termínu stanoveného SZFB.

Družstvo je povinné nastúpiť na zápas Extraligy juniorov v minimálnom počte 10 hráčov v poli a 1 brankár pod hrozbou sankcie 100,00 € + 10,00 € za každého chýbajúceho hráča na zápase. Sankcia nebude udelená v prípade, že dôvodom nedostačného počtu hráčov družstva na zápase bola ich karanténa z dôvodu ochorenia na Covid 19 alebo ich blízkeho kontaktu s osobou pozitívnou na Covid 19 ( nariadená preventívna karanténa ).

Všetky domáce družstvá organizujúce súťažné zápasy sú povinné plniť ustanovenia podľa článku 7 Súťažného poriadku SZFB a riadiť sa Povinnosťami organizátorov ligových zápasov a ďalšími predpismi. Všetky družstvá sú povinné mať dve sady dresov v rôznych farbách (svetlá a tmavá).

 

Prihlásením sa do súťaže účastník Extraligy juniorov akceptuje znenie Reglementu súťaže a jeho príloh a zaväzuje sa dodržiavať všetky ustanovenia Reglementu súťaže a jeho príloh