Informácie

PREDPIS SÚŤAŽE POHÁR SZFB | MUŽI

rok 2021 | kód súťaže: Po-SZFB-M

 

 

 

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:

Muži - ročníky nar. 2002 a starší, juniori - ročníky nar. 2003 a 2004,dorastenci – ročník nar. 2005 maximálne 5 hráčov v zápase

 

1. KOLO:

Hrajú 4 družstvá. Systém dvojzápasu doma/vonku.

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV 1. KOLA:

1.kolo sa odohrá na 2 zápasy.

Všetky zápasy sa hrajú čistý čas 20 minút počas 3 tretín, bez predĺženia.

Pokiaľ po skončení druhého zápasu získali obe družstvá rovnaký počet bodov aj rovnaké skóre, nasleduje po 2-minútovej prestávke (bez zmeny strán) 10-minútové predĺženie (čistý čas 10 minút s počtom hráčov 5 na 5) končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu v počte trestných strieľaní - každý zo súperov vykoná päť. Ak sa nerozhodne ani v piatich sériách trestných strieľaní, nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť.

Víťaz postupuje do 2.kola.

 

2. KOLO:

Hrá 8 družstiev(2 postupujúce z 1.kola + 6 priamo nasadených). Systém dvojzápasu doma/vonku. Dvojice sú určené žrebom pred začiatkom súťaže(pevný pavúk).

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV 2. KOLA:

1.kolo sa odohrá na 2 zápasy.

Všetky zápasy sa hrajú čistý čas 20 minút počas 3 tretín, bez predĺženia.

Pokiaľ po skončení druhého zápasu získali obe družstvá rovnaký počet bodov aj rovnaké skóre, nasleduje po 2-minútovej prestávke (bez zmeny strán) 10-minútové predĺženie (čistý čas 10 minút s počtom hráčov 5 na 5) končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu v počte trestných strieľaní - každý zo súperov vykoná päť. Ak sa nerozhodne ani v piatich sériách trestných strieľaní, nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť.

Víťaz postupuje do FINAL FOUR.

FINAL FOUR:

Hrajú 4 postupujúce družstvá z 2.kola.

Semifinálové dvojice sú určené žrebom pred začiatkom súťaže(pevný pavúk).

V zápase o 3.miesto(nedeľa) nastúpi porazený 1. semifinále proti porazenému 2.semifinále.

Vo finále(nedeľa) nastúpi víťaz 1. semifinále proti víťazovi 2.semifinále.

Final four sa odohrá na jednom mieste počas dvoch dní(sobota a nedeľa) a jeho organizátorom je SZFB a spoluorganizátorom domáci klub na základe výberového konania

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV FINAL FOUR:

Zápas Final four sa hrá do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v riadnom hracom čase (čistý čas 20 minút počas 3 tretín), nasleduje po 2-minútovej prestávke (bez zmeny strán) 10-minútové predĺženie (čistý čas 10 minút s počtom hráčov 5 na 5) končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu v počte trestných strieľaní - každý zo súperov vykoná päť. Ak sa nerozhodne ani v piatich sériách trestných strieľaní, nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť.

 

HRACÍ ČAS:

1.a 2.kolo

3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 10-minútové predĺženie po druhom zápase, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich trestných strieľaní; minimálny čas na jeden zápas je 180 minút.

 

Final four

3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 10-minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich trestných strieľaní; minimálny čas na jeden zápas je 180 minút.

 

Vo všetkých zápasoch organizátor umožní družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom zápasu, vrátane šatní pre zúčastnené družstvá a rozhodcov. Organizátor je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu.

 

HRACÍ DEŇ:

Na každé kolo je určených 10 dní.

Oficiálny hrací deň a čas zápasu musí organizujúce družstvo nahlásiť podľa predpisu o zasielaní hlásenky.

 

POVOLENÉ ČASY ZAČIATKOV ZÁPASOV:

V pracovný deň najskôr o 18.00 h, najneskôr o 20:00 h.

V utorok, stredu, štvrtok počas štátneho sviatku najskôr o 10:00 h, najneskôr o 18.00 h.

V piatok počas štátneho sviatku najskôr o 14:00 h, najneskôr o 20.00 h.

V sobotu najskôr o 10:00 h, najneskôr o 20:00 h.

Žiadosti o zmenu termínu (týka sa aj času zápasu mimo povoleného) sa behom súťaže posudzujú na základe dohody oboch družstiev a príslušnej rozhodcovskej komisie SZFB

OFICIÁLNA LOPTIČKA:

Loptička schválená IFF bielej farby značky OXDOG. Použitie loptičky inej farby podlieha schváleniu Ligovej komisie SZFB.

 

ŠPORTOVÁ HALA:

Zápas je možné organizovať len v hale, ktorá je zaradená minimálne do kategórie C. V prípade, ak zápas bude vysielaný televíziou, musí byť organizovaný v hale kategórie A.

 

TRÉNERSKÉ VEDENIE A VEDENIE DRUŽSTVA: 

Tréner s platnou trénerskou licenciou I. kvalifikačného stupňa – Trénerská licencia C-odporúča sa.

Vyškolený vedúci družstva s licenciou je povinný.

 

POPLATKY:

Štartovné do súťaže: 30,00 € + súťažno-organizačný poplatok podľa rozpisu (40€/zápas – uhrádza hosťujúce družstvo zápasu)

Súťažná zábezpeka: 0,00 €.

Licenčný poplatok za súpisku: 0,00 €(platí súpiska vytvorená pre celoštátne ligové súťaže)

V prípade prihlásenia dvoch družstiev rovnakého klubu napriek tomu že v ligových súťažiach bude prihlásené len jedno družstvo, vyhotovuje sa len jedna súpiska pre obe družstvá

Súťažno-organizačný poplatok: 40,00 € / zápas 1.a 2.kola uhrádza hosťujúce družstvo zápasu

 

Ekonomický úsek SZFB na základe rozpisu zápasov základnej časti, vystaví klubom platobný príkaz na úhradu súťažno-organizačného poplatku, ktorý zahŕňa rozhodovanie zápasov rozhodcami v základnej časti. Ekonomický úsek SZFB stanoví termín, do ktorého budú musieť kluby súťažno-organizačný poplatok pre základnú časť v plnej výške uhradiť.

 

POPLATKY ZA FINAL FOUR:

ODMENA ROZHODCOVI:

Dvaja licencovaní rozhodcovia SZFB na zápas, odmena pre rozhodcu 20,00 netto/zápas.

Náklady na rozhodcov vypláca SZFB.

 

ZABEZPEČENIE ROZHODCOV:

Zabezpečuje Komisia rozhodcov a observerov SZFB.

 

ODMENA ZAPISOVATEĽOVI:

Jeden zapisovateľ na zápas, odmena pre zapisovateľa 3,50 netto/hod.

Náklady na zapisovateľov refunduje organizátorovi SZFB

 

ZABEZPEČENIE ZAPISOVATEĽA:

Zabezpečuje organizátor turnaja.

 

ODMENA ČASOMERAČOVI:

Jeden časomerač na zápas, odmena pre časomerača 3,50 € netto/hod.

Náklady na časomeračov refunduje organizátorovi SZFB.

 

ZABEZPEČENIE ČASOMERAČA:

Zabezpečuje organizátor turnaj.

 

ODMENA ZDRAVOTNÍKOVI:

Zdravotník s odbornou spôsobilosťou, odmena pre zdravotníka s odbornou spôsobilosťou 7,50 netto/hod.

Náklady na zdravotníka refunduje organizátorovi SZFB.

 

ZABEZPEČENIE ZDRAVOTNÍKA:

Zabezpečuje organizátor turnaj.

 

Prenájom športovej haly na zápasy FINAL FOUR refunduje organizátorovi SZFB

 

OSTATNÉ POVINNOSTI:

Družstvo je povinné nastúpiť na zápas Pohára SZFB mužov v minimálnom počte 10 hráčov v poli a 1 brankár pod hrozbou sankcie 100,00 € + 10,00 € za každého chýbajúceho hráča na zápase.

Všetky domáce družstvá organizujúce súťažné zápasy sú povinné plniť ustanovenia podľa článku 7 Súťažného poriadku SZFB a riadiť sa Povinnosťami organizátorov ligových zápasov a ďalšími predpismi.

Všetky družstvá sú povinné mať dve sady dresov v rôznych farbách (svetlá a tmavá).

Hráč, ktorý nastúpi v súťaži Pohár SZFB už nemôže nastúpiť za žiadne iné družstvo v rovnakej súťaži počas celého jej trvania. To platí aj v prípade prihlásenia dvoch družstiev rovnakého klubu(družstvo „A“ resp družstvo „B“). Prípadné porušenie bude mať za dôsledok kontumáciu zápasu/zápasov.

Klub môže prihlásiť aj viacej klubových družstiev.

 

TERMÍNOVÁ LISTINA:

Predpokladaný začiatok súťaže je 12.júla 2021

Final four sa odohrá počas víkendu 21.-22.augusta