Hyundai Extraliga žien

Informácie

Hyundai extraliga žien 2021/22 (Rozpis súťaže, adresár klubov, predpis súťaže, rozpis zápasov)

 

ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

 

Športový klub Fbk Kométa Spišská Nová Ves

0904 868 269

Vladimír Koňak

vladimir.konak@yahoo.com

     

 

Mestské kultúrno-športové stredisko, florbalový klub, Kysucké Nové Mesto

0903 669 339

Michal Vlček

mv.vlcek@gmail.com

     

 

Sabinovský florbalový klub

0907 387 056

Ján Motešický

motesicky.jan@gmail.com

     

 

Florbalový klub Tvrdošín

0903 629 996

Milan Burdeľ

burdel@orava.sk

     

 

Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava

0915 272 640

Adela Kľúčiková

vskhurikanbratislava@szfb.sk

     

 

Nemšovský Telovýchovný Spolok Florbalový Klub - Základné Školy Nemšová

0908 808 435

Peter Tydlačka

petertydlacky2@gmail.com

     

 

ŠK Slávia SPU DFA Nitra

0905 600 577

Radko Čurný

radko.curny@gmail,com

     

 

Športový klub 98 Pruské

0908 110 887

Renáta Reseková

renata.resekova@gmail.com

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDPIS SÚŤAŽE

 

VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ:

Ženy - ročníky nar. 2002 a staršie, juniorky - ročníky nar. 2003 a 2004, dorastenky - ročník nar. 2005 a 2006.

 

ZÁKLADNÁ ČASŤ (ZČ):

8 družstiev, ktoré hrajú každý s každým dvojkolovo (doma a vonku). Každé družstvo organizuje domáce zápasy celej súťaže v schválenej hale pre Extraligu žien, na svoje náklady.
 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV ZÁKLADNEJ ČASTI (ZČ):

Zápas v základnej časti sa hrá do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v riadnom hracom čase (čistý čas 20 minút počas 3 tretín), nasleduje po 2-minútovej prestávke (bez zmeny strán) 5-minútové predĺženie (čistý čas 5 minút s počtom hráčov 5 na 5) končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných strieľaní - každý zo súperov vykoná tri. Ak sa nerozhodne ani v troch sériách trestných strieľaní, nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť. 

Za víťazstvo v riadnom hracom čase sa družstvu do tabuľky prideľujú 3 body, za víťazstvo v predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za prehru v predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnom hracom čase nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov.

 

PLAY-OFF:

Hrá prvých 6 družstiev po základnej časti (ďalej len ZČ). 1. a 2. družstvo po ZČ postupuje priamo do semifinále. Družstvá umiestnené na 3. - 6. mieste hrajú štvrťfinále. Štvrťfinále, semifinále a finále sa hrá na tri víťazné zápasy, 1. a 2. zápas sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ, 3. a 4. zápas sa hrá na ihrisku horšie umiestneného družstva po ZČ a v prípade rozhodujúceho 5. zápasu sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ. 

 

Určenie dvojíc pre štvrťfinále play-off

Družstvo  umiestnené na 3. mieste po ZČ si vyberie súpera pre štvrťfinále z družstiev umiestnených na 5. až 6. mieste po ZČ. Časový harmonogram výberu určí klubom Ligová komisia SZFB. 

 

Určenie dvojíc pre semifinále play-off

Družstvo umiestnené na 1. mieste po ZČ si vyberie súpera pre semifinále z dvoch najhoršie umiestnených družstiev po ZČ. Časový harmonogram výberu určí klubom Ligová komisia SZFB. 

 

Finále play-off

Víťaz play-off získava titul Majster SR, zápas o 3. miesto sa nehrá (3. miesto získava porazený semifinalista, ktorý získal lepšie umiestnenie v ZČ).

 

Play-down

Hrajú družstvá umiestnené na 7. a 8. mieste po základnej časti Extraligy žien na tri víťazné zápasy. 1. a 2. zápas sa hrá na ihrisku 7. družstva po ZČ, 3. a 4. zápas sa hrá na ihrisku 8. družstva po ZČ a v prípade rozhodujúceho 5. zápasu sa hrá na ihrisku 7. družstva po ZČ.

 

Baráž

Hrá porazené družstvo zo série play-down Extraligy žien a družstvo umiestnené na 1. mieste 1. ligy žien (nie B družstvo) na tri víťazné zápasy. 1. a 2. zápas sa hrá na ihrisku družstva Extraligy žien, 3. a 4. zápas sa hrá na ihrisku družstva 1. ligy žien a v prípade rozhodujúceho 5. zápasu sa hrá na ihrisku družstva Extraligy žien.

 

HODNOTENIE VÝSLEDKOV V PLAY-OFF, PLAY-DOWN A BARÁŽI:

Zápasy v play-off a baráži sa hrajú do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v riadnom hracom čase (čistý čas 20 minút počas 3 tretín), nasleduje po 2-minútovej prestávke (bez zmeny strán), 10-minútové  predĺženie (čistý čas 10 minút s počtom hráčov 5 na 5), končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich trestných strieľaní. Ak sa nerozhodne ani v piatich sériách trestných strieľaní, nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť.

 

Hrací čas:

Základná časť

3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 5-minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných strieľaní - každý zo súperov vykoná tri; minimálny čas na jeden zápas je 180 minút. 

 

Play-off a baráž

3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 10-minútové predĺženie, pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán, končiace prípadným strelením gólu; trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich trestných strieľaní; minimálny čas na jeden zápas je 210 minút. 

 

Vo všetkých zápasoch organizátor umožní družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom zápasu, vrátane šatní pre zúčastnené družstvá a rozhodcov. Organizátor je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom zápasu.

 

HRACÍ DEŇ:

Pokiaľ k pridelenému hraciemu víkendu zápasu pripadá, aj štátny sviatok (jedná sa o piatok, alebo pondelok), môže organizátor zápasu za hrací deň zvoliť i tento deň. Všetky preložené zápasy ZČ súťaže musia byť odohraté pred termínom predposledného kola ZČ. Všetky preložené zápasy NČ súťaže musia byť odohraté pred termínom predposledného kola NČ. Záverečné dve kolá NČ sa musia odohrať v pridelenom hracom víkende.

Všetky zápasy v play-off a baráži musia byť odohraté podľa platnej termínovej listiny SZFB, pre jednotlivú súťaž, bez možnosti zmeny priradeného dňa.

Dohoda klubov na termíne zápasu bude pri dodržaní všetkých ustanovení čl. 9 Súťažného poriadku SZFB schválená Ligovou komisiou SZFB.

Oficiálny hrací deň zápasu základnej časti súťaže musí organizujúce družstvo nahlásiť do dňa 15. 8. 2021.

 

POVOLENÉ ČASY ZAČIATKOV ZÁPASOV:

 • V pracovný deň najskôr o 18.00 h, najneskôr o 20.00 h.
 • V utorok, stredu, štvrtok počas štátneho sviatku najskôr o 12.00 h, najneskôr o 15.00 h.
 • V piatok počas štátneho sviatku najskôr o 14.00 h, najneskôr o 18.00 h.
 • V sobotu najskôr o 14.00 h, najneskôr o 18.00 h.
 • V nedeľu najskôr o 10.00 h, najneskôr o 16.00 h.
 • V pondelok počas štátneho sviatku najskôr o 10.00 h, najneskôr o 16.00 h.

Žiadosti o zmenu termínu (týka sa aj času zápasu mimo povoleného) sa behom súťaže posudzujú podľa čl. 9 Súťažného poriadku SZFB.

 

ZOSTUP ZO SÚŤAŽE:

Porazené družstvo v baráži o Extraligu žien zostupuje do 1. ligy žien.

 

OFICIÁLNA LOPTIČKA:

Loptička schválená IFF bielej farby značky OXDOG. Použitie loptičky inej farby podlieha schváleniu Ligovej komisie SZFB.

 

ŠPORTOVÁ HALA:

Zápas je možné organizovať len v hale, ktorá je zaradená minimálne do kategórie C. V prípade, ak zápas bude vysielaný televíziou, musí byť organizovaný v hale kategórie A.

 

TRÉNERSKÉ VEDENIE A VEDENIE DRUŽSTVA:

 • Tréner s platnou trénerskou licenciou I. kvalifikačného stupňa – Trénerská licencia C.
 • Vyškolený vedúci družstva s licenciou je povinný.

 

POPLATKY:

 • Štartovné do súťaže: 1140,00 € (obsahuje súťažno-organizačný poplatok za základnú časť a nadstavbovú časť: 60,00 € / zápas x počet domácich zápasov a príspevok na cestovné  náhrady rozhodcom).
 • Súťažná zábezpeka: 400,00 €.
 • Licenčný poplatok za súpisku: 300,00 €.
 • Súťažno-organizačný poplatok 60,00 € / zápas.

 

Ekonomický úsek SZFB na základe rozpisu zápasov play-off a baráži, vystaví klubom po skončení nadstavbovej časti platobný príkaz na úhradu tohto súťažno-organizačného poplatku, ktorý zahŕňa rozhodovanie zápasov rozhodcami v play-off a baráži. Ekonomický úsek SZFB stanoví termín, do ktorého budú musieť kluby súťažno-organizačný poplatok pre nadstavbovú časť v plnej výške uhradiť.

 

OSTATNÉ POVINNOSTI:

Účastník Extraligy žien je povinný s prihláškou do Extraligy žien prihlásiť družstvá v mládežníckych kategóriach v zmysle Predpisu o povinnosti klubu mať mládežnícke družstvá.

Účastník Extraligy žien je povinný s prihlásenými družstvami odohrať v aktuálnej sezóne regionálnu súťaž v prihlásených kategóriách. Účastník Extraligy žien musí mať vysporiadané všetky finančné záväzky voči SZFB do termínu stanoveného SZFB.

Družstvo je povinné nastúpiť na zápas Extraligy žien v minimálnom počte 10 hráčov v poli a 1 brankár pod hrozbou sankcie 100,00 € + 10,00 € za každého chýbajúceho hráča na zápase.

Všetky domáce družstvá organizujúce súťažné zápasy sú povinné plniť ustanovenia podľa článku 7 Súťažného poriadku SZFB a riadiť sa Povinnosťami organizátorov ligových zápasov a ďalšími predpismi.

Všetky družstvá sú povinné mať dve sady dresov v rôznych farbách (svetlá a tmavá).

 

REGLEMENT SÚŤAŽE:

Prihlásením sa do súťaže účastník Extraligy žien akceptuje znenie Reglementu súťaže a jeho príloh a zaväzuje sa dodržiavať všetky ustanovenia Reglementu súťaže a jeho príloh.

 

OSTATNÉ USTANOVENIA:

Počas sezóny 2021/2022 sa predpis súťaže môže zmeniť podľa „COVID-19“ ŠPECIALIZOVANÝ PREDPIS (smernica) – Edícia 2021

 

 

ROZPIS ZÁPASOV

 

ZÁKLADNÁ ČASŤ

 

1. / sobota 18. september 2021:

201

Kométa Spišská Nová Ves

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto

202

FbC Predator Sabinov

Fbk Tvrdošín

203

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

NTS FK - ZŠ Nemšová

204

Slávia Nitra

ŠK 98 Pruské

 

2. / nedeľa 19. september 2021

205

Kométa Spišská Nová Ves

Fbk Tvrdošín

206

FbC Predator Sabinov

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto

207

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

ŠK 98 Pruské

208

Slávia Nitra

NTS FK - ZŠ Nemšová

 

3. / nedeľa 26. september 2021

209

Kométa Spišská Nová Ves

FbC Predator Sabinov

210

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

Slávia Nitra

211

NTS FK - ZŠ Nemšová

ŠK 98 Pruské

212

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto

Fbk Tvrdošín

 

4. / sobota 9. október 2021

213

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto

NTS FK - ZŠ Nemšová

214

Fbk Tvrdošín

ŠK 98 Pruské

215

Kométa Spišská Nová Ves

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

216

FbC Predator Sabinov

Slávia Nitra

 

5. / nedeľa 10. október 2021

217

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto

ŠK 98 Pruské

218

Fbk Tvrdošín

NTS FK - ZŠ Nemšová

219

Kométa Spišská Nová Ves

Slávia Nitra

220

FbC Predator Sabinov

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

 

6. / sobota 23. október 2021

221

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto

222

Slávia Nitra

Fbk Tvrdošín

223

NTS FK - ZŠ Nemšová

Kométa Spišská Nová Ves

224

ŠK 98 Pruské

FbC Predator Sabinov

 

7. / nedeľa 24. október 2021

225

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

Fbk Tvrdošín

226

Slávia Nitra

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto

227

NTS FK - ZŠ Nemšová

FbC Predator Sabinov

228

ŠK 98 Pruské

Kométa Spišská Nová Ves

 

8. / sobota 6. november 2021

229

Fbk Tvrdošín

Kométa Spišská Nová Ves

230

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto

FbC Predator Sabinov

231

ŠK 98 Pruské

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

232

NTS FK - ZŠ Nemšová

Slávia Nitra

 

9. / nedeľa 7. november 2021

233

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto

Kométa Spišská Nová Ves

234

Fbk Tvrdošín

FbC Predator Sabinov

235

NTS FK - ZŠ Nemšová

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

236

ŠK 98 Pruské

Slávia Nitra

 

10. / streda 17. november 2021

237

FbC Predator Sabinov

Kométa Spišská Nová Ves

238

Slávia Nitra

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

239

ŠK 98 Pruské

NTS FK - ZŠ Nemšová

240

Fbk Tvrdošín

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto

 

 

13. / sobota 8. január 2022

249

Fbk Tvrdošín

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

250

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto

Slávia Nitra

251

FbC Predator Sabinov

NTS FK - ZŠ Nemšová

252

Kométa Spišská Nová Ves

ŠK 98 Pruské

 

14. / nedeľa 9. január 2022

253

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

254

Fbk Tvrdošín

Slávia Nitra

255

Kométa Spišská Nová Ves

NTS FK - ZŠ Nemšová

256

FbC Predator Sabinov

ŠK 98 Pruské

 

11. / sobota 29. január 2022

241

ŠK 98 Pruské

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto

242

NTS FK - ZŠ Nemšová

Fbk Tvrdošín

243

Slávia Nitra

Kométa Spišská Nová Ves

244

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

FbC Predator Sabinov

 

12. / nedeľa 30. január 2022

245

NTS FK - ZŠ Nemšová

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto

246

ŠK 98 Pruské

Fbk Tvrdošín

247

VŠK PdF UK Hurikán Bratislava

Kométa Spišská Nová Ves

248

Slávia Nitra

FbC Predator Sabinov

 

 

PLAY-OFF

 

ŠTVRŤFINÁLE 1. / sobota 19. február 2022

281

3z

6v

282

4z

5v

 

ŠTVRŤFINÁLE 2. / nedeľa 20. február 2022

283

3z

6v

284

4z

5v

 

ŠTVRŤFINÁLE 3. / sobota 26. február 2022

285

6v

3z

286

5v

4z

 

ŠTVRŤFINÁLE 4. / nedeľa 27. február 2022

287

6v

3z

288

5v

4z

 

ŠTVRŤFINÁLE 5. / streda 2. marec 2022

289

3z

6v

290

4z

5v

 

 

SEMIFINÁLE 1. / sobota 05. marec 2022

291

1p

4v

292

2p

3v

 

SEMIFINÁLE 2. / nedeľa 06. marec 2022

293

1p

4v

294

2p

3v

 

SEMIFINÁLE 3. / sobota 12. marec 2022

295

4v

1p

296

3v

2p

 

SEMIFINÁLE 4. / nedeľa 13. marec 2022

297

4v

1p

298

3v

2p

 

SEMIFINÁLE 5. / streda 16. marec 2022

299

1p

4v

300

2p

3v

 

FINÁLE 1. / sobota 19. marec 2022

301

1s

2s

 

FINÁLE 2. / nedeľa 20. marec 2022

302

1s

2s

 

FINÁLE 3. / sobota 26. marec 2022

303

2s

1s

 

FINÁLE 4. / nedeľa 27. marec 2022

304

2s

1s

 

FINÁLE 5. / sobota 2. apríl 2022

305

1s

2s

 

PLAY-DOWN

 

PLAY-DOWN 1. / sobota 19. február 2022

262

7s

8s

 

PLAY-DOWN 2. / nedeľa 20. február 2022

263

7s

8s

 

PLAY-DOWN 3. / sobota 26. február 2022

264

8s

7s

 

PLAY-DOWN 4. / nedeľa 27. február 2022

265

8s

7s

 

PLAY-DOWN 5. / streda 2. marec 2022

266

7s

8s

 

 

BARÁŽ - TERMÍNY SÚ ZATIAĽ LEN ORIENTAČNÉ!

 

BARÁŽ 1. / sobota 12.marec 2022

306

8.zex

1.z1

 

BARÁŽ 2. / nedeľa 13.marec 2022

307

8.zex

1.z1

 

BARÁŽ 3. / sobota 19.marec 2022

308

1.z1

8.zex

 

BARÁŽ 4. / nedeľa 20.marec 2022

309

1.z1

8.zex

 

BARÁŽ 5. / streda 23.marca 2022

310

8.zex

1.z1