1. liga žien

Informácie

1. liga žien 2021/22_ (Rozpis súťaže, adresár klubov, predpis súťaže, rozpis zápasov)

 

https://www.szfb.sk/userfiles/file/Rozpisy%20sutazi/2021-22/2021_Z1_%20-%20Rozpis%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe_%C3%BAprava%20po%20re%C5%A1tarte.pdf (Rozpis súťaže, adresár klubov, predpis súťaže, rozpis zápasov) PO REŠTARTE

BARÁŽ - TERMÍNY SÚ ZATIAĽ LEN ORIENTAČNÉ!