Liga mladšej prípravky Západ

Informácie

https://www.szfb.sk/userfiles/file/ZAMP_FINAL.pdf (PREDPIS a ROZPIS)