Dorastenci | Do - Dorastenky | Dy

Termín M SR -Do 2017: 9.6. - 11.6.2017

Predpis_M SR_Do/2016-17.pdf

Organizátor: ŠK 1. FBC Trenčín

Miesto konania: MŠH na Sihoti, Mládežnícka 1, Trenčín

 

------

 

Termín M SR - Dy 2017: 6.5. - 7.5.2017

Predpis_M SR_Dy/2016-17.pdf

Organizátor: NTS FK  - ZŠ Nemšová

Miesto konania: MŠH Nemšová

 

-------------------

Najúspešnejší z MSR v sezóne 2015/16

 

 

Dorastenci

1. miesto: FabK ATU Košice

2. miesto: ŠK 1. FBC Trenčín

3. miesto: TJ A - FbO Nižná

           

Dorastenky

1. miesto: Fbk Tvrdošín

2. miesto: NTS FK-ZŠ Nemšová

3. miesto: FBC Slovan Rimavská Sobota

  

 

Dôležité informácie:

TERMÍN MSR v kategórii Do: 10., 11. a 12. jún 2016

Organizátor: TJA - FbO Nižná

e-mail: ferii@centrum.sk

tjafbonizna@szfb.sk

Miesto konania: Mútne

Propozície: Rozpis + propozície MSR dorastenci.pdf

plagát-pozvánka na MSR Do 2016.jpg

výsledky: Výsledky MSR Dorastenci 2016.pdf

-------------

TERMÍN MSR v kategórii Dy: 14. a 15. máj 2016

Organizátor:  FBK Tvrdošín

e-mail: burdel@orava.sk

Miesto konania: Tvrdošín

Výsledky: Výsledková listina M SR 16 Dorastenky.docx

-------------- 

Postupový kľúč na MSR mládeže (pdf)

Predpis Do-MSR 2016.pdf

Predpis Dy-MSR 2016.pdf