Antidoping

Vzhľadom k rozvoju slovenského florbalu a účasti na medzinárodných podujatiach vo svete je nutné, aby si kluby a hráči uvedomovali riziká, ktoré doping prináša.

Nižšie môžete nájsť dôležité dokumenty, ktoré môžu pomôcť vyhnúť sa problémom s pozitívnym dopingovým nálezom. Dopingové kontroly v Slovenskej republike vykonáva Slovenský antidopingový výbor – AD Slovakia. Je oprávnený pri akomkoľvek súťažnom florbalovom stretnutí vykonať antidopingovú kontrolu.

V prípade, že bude vami organizované stretnutia vybrané pre antidopingovú kontrolu, riaďte sa pokynmi antidopingového komisára. Potom, čo sa preukáže preukazom komisára AD Slovakia, splňte jeho pokyny k spôsobu dopingovej kontroly.

Dopingová kontrola by mala prebehnúť po zápase a zúčastnia sa jej hráči, ktorých dopingový komisár určí. O tom, že na vašom stretnutí prebehla dopingová kontrola informujte riadiaci orgán súťaže.

Zoznam zakázaných skupín látok a metód dopingu platný od 1. januára

Zoznam zakázaných látok

Terapeutické výnimky

Dôležité odkazy o dopingu

Čo je duch športu? - TU

Doping a duch športu - TU

Ako športovať bez dopingu? - TU

Antidopingový kódex nájdete - TU

Príručku pre športovcov AD Slovakia nájdete - TU

Kontrolné orgány domingu u nás a vo svete

Antidopingový výbor SR (AD Slovakia)

Svetová antidopingová agentúra (WADA)    

Medzinárodná florbalová federácia (IFF)

Medzinárodná florbalová federácia (IFF) a doping

IFF 's Say NO! to Doping (video) 

Risks associated with supplement use

Zaujímavosti o dopingu + ukážky:

Priebeh dopingovej kontrol (video)

WADA dopingový kvíz