Antidoping

Vzhľadom k rozvoju slovenského florbalu a účasti na medzinárodných podujatiach vo svete je nutné, aby si kluby a hráči uvedomovali riziká, ktoré doping prináša.

Nižšie môžete nájsť dôležité dokumenty, ktoré môžu pomôcť vyhnúť sa problémom s pozitívnym dopingovým nálezom. Dopingové kontroly v Slovenskej republike vykonáva Slovenský antidopingový výbor – AD Slovakia. Je oprávnený pri akomkoľvek súťažnom florbalovom stretnutí vykonať antidopingovú kontrolu.

V prípade, že bude vami organizované stretnutia vybrané pre antidopingovú kontrolu, riaďte sa pokynmi antidopingového komisára. Potom, čo sa preukáže preukazom komisára AD Slovakia, splňte jeho pokyny k spôsobu dopingovej kontroly.

Dopingová kontrola by mala prebehnúť po zápase a zúčastnia sa jej hráči, ktorých dopingový komisár určí. O tom, že na vašom stretnutí prebehla dopingová kontrola informujte riadiaci orgán súťaže.

Zoznam zakázaných skupín látok a metód dopingu platný od 1. januára 2020

Dôležité odkazy o dopingu

Kontrolné orgány dopingu u nás a vo svete

Medzinárodná florbalová federácia (IFF) a doping

Zaujímavosti o dopingu + ukážky: