O florbale

Čo je florbal?

 

Florbal je halový kolektívny šport, ktorý sa hrá na ihrisku s rozmermi 40 x 20 metrov, na ktorom je položený umelý, či drevený povrch. V jednom okamihu sa na ihrisku nachádza maximálne päť hráčov a brankár v každom družstve. Florbal sa hrá umelohmotnými hokejkami nazývanými florbalky a veľmi ľahkou loptičkou. Brankári majú zakázané používať hokejky. Hlavným cieľom hry je streliť viac gólov než súper. Hrací čas je 3 x 20 minút čistého času. Je povolený len určitý telesný kontakt, vďaka čomu je florbal veľmi bezpečným a divácky atraktívnym športom s množstvom strelených gólov počas jedného zápasu.

 

Florbal je rýchly a zábavný šport s obdivuhodnou rýchlosťou rozvoja. Od založenia Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF) sa florbal rozšíril do celého sveta a v súčasnosti sa hrá vo viac než 90 krajinách a z nich 74 je členom IFF. Najviac hráčov sa koncentruje v Severnej Európe, Švajčiarsku a Českej republike. Avšak nemalú časť florbalistov môžeme nájsť po celom svete. Florbal sa hrá v celej Európe, Ázii, Austrálii, Severnej Amerike, Afrike a stále sa rozširuje do ďalších krajín.

 

Aj napriek tomu, že začal byť florbal v zahraničí pre elitných hráčov profesionálnym, je stále športom, ktorý je dostupný pre všetkých. Najväčšími výhodami je jeho nenáročnosť pre začiatočníkov, relatívne nízka finančná náročnosť a fascinujúca rýchlosť hry. Preto nabral najväčšiu popularitu medzi mladými športovcami. Florbal si taktiež vytvoril svoju vlastnú subkultúru zaŕňajúcu štýl obliekania sa s množstvom praktických doplnkov pre ich použitie nielen pri hre. Florbal je taktiež jedným z mála športov, ktorý je od svojho vzniku mužským, ale aj ženským športom a rovnosť pohlavia si aj naďalej zachováva ako jednu zo svojich najväčších predností.

 

Ako sa hrá

Florbal sa hrá vo forme zápasu dvoch družstiev, ktoré majú v jednom okamihu na ihrisku súčasne päť hráčov v poli a brankára. Hlavným cieľom je v zápase streliť viac gólov než súper.

 

Hrací čas

Dĺžka zápasu sa mení v závislosti na veku hráčov a ich úrovni. Oficiálnym hracím časom je 3 x 20 minút čistého času. Počas turnajov, predovšetkým mládežníckych, sa väčšinou používajú kratšie hracie časy, nikdy však menej než 2 x 15 minút.

 

Hráči

Každé družstvo môže mať maximálne 20 hráčov a 5 členov realizačného tímu, ktorí sú zapísaní do zápisu o stretnutí. Aby sa zápas mohol začať, musí byť na ihrisku z každého družstva prítomných 5 hráčov v poli a 1 dostatočne vybavený brankár. Počas zápasu musia byť na ihrisku najmenej 4 hráči z každého družstva. Hráč, ktorý zápas začal v pozícii brankára, nesmie počas jeho priebehu nastúpiť ako hráč v poli. Striedania hráčov sa uskutočňujú ľubovoľne a bez obmedzenia ich počtu počas zápasu, avšak všetky sa musia uskutočniť vo vymedzenom priestore pre striedanie.

 

Pozície hráčov

Základnými pozíciami hráčov sú útočník, obranca a brankár. Jednotlivé pozície môžu byť definované rôznymi spôsobmi, nižšie však nájdete všeobecné definície.

 

Brankár

Brankár potrebuje k vykonaniu veľkého množstva rôznych zákrokov veľmi dobrú schopnosť reakcie. Do hry by sa potom mal zapájať vedením a usmerňovaním hráčov pred sebou. Keďže sa brankári nachádzajú v množstve zložitých situácii, mali by byť taktiež aj psychicky odolní. Brankár je preto veľmi dôležitou súčasťou družstva a ľahko sa môže stať rozhodujúcim prvkom medzi víťazstvom a prehrou.

Chytanie loptičky je brankárovi umožnené v priestore veľkého bránkoviska, ktorého sa v prípade uchopenia loptičky do ruky musí dotýkať aspoň jednou časťou tela, častokrát špičkou nohy, inak je jeho činnosť považovaná za hru rukou, čo je trestané vylúčením na dve minúty.

 

Obranca

Kvalitní obrancovia by mali mať sebaistotu vo vedení loptičky a schopnosť čítať hru, aby dokázali správne zakladať útočné akcie tímu. Mali by byť dôrazní i individuálnych súbojoch a robiť všetko pre ochranu vlastnej bránky. Veľkou výhodou je pre obrancu schopnosť strieľať na veľké vzdialenosti aby sa dokázal uplatniť aj v útoku.

Obrana je spravidla dvojčlenná a pracuje predovšetkým v priestore obrannej polovice. V prípade útoku, či presilovej hry sa premiestňuje do priestoru pred stredovú čiaru, odkiaľ prihráva útočníkom alebo strieľa na bránku.

 

Stredný útočník (center)

Stredný útočník je zvyčajne mozgom útoku. Títo tvorcovia hry začínajú útoky presnými prihrávkami a zároveň sú z útočníkov hráčmi s najväčším citom pre obrannú činnosť. Obrancom pomáha krytím veľmi dôležitého priestoru v strede ihriska.

Práve pôsobenie v strednej časti ihriska vytvára na stredných útočníkov veľké nároky na priestorovú orientáciu, prehľad o hre a vyžaduje precíznosť tak v útočných, ale aj v obranných herných činnostiach.

 

Krídelný útočník

Spoločne so stredným útočníkom je útočná formácia tvorená ešte dvomi krídelnými hráčmi. Tí majú často trochu rozdielne úlohy, ale ich hlavným cieľom je strieľanie gólov. Sú to práve oni, ktorí vyčkávajú na finálnu prihrávku v najlepších pozíciách pre streľbu.

Niektorí z nich sú vyloženými florbalovými umelcami, ktorí svojimi kľučkami a nečakanými prihrávkami dávajú súperovej obrane zabrať. Iní sú zase viac priamočiari, dokážu vycítiť správnu príležitosť a vyznačujú sa veľkou pracovitosťou a dobrým ťahom na bránku.