Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže

Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže je odbornou komisiou Prezídia SZFB. Jej poslaním je zabezpečovať v rámci kompetencií zverených Štatútom Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB plnenie cieľov a úloh SZFB. Pôsobnosť Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB je v oblasti trénerského vzdelávania a práce s talentovanou mládežou.

Adresa:
Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže, Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Predseda Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže:
Dárius Siheľský
tel.: +421 918 363 968 | e-mail: sihelsky@szfb.sk
Členovia Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže:
Jakub Horecký
tel.: +421 910 234 919 | e-mail: horecky@szfb.sk
Patrik Pelegrin
tel.: +421 910 483 774 | e-mail: pelegrin@szfb.sk
Patrik Bulko
tel.: +421 918 418 350 | e-mail: bulko@szfb.sk

Dokumenty: