Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže

Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže je odbornou komisiou Prezídia SZFB. Jej poslaním je zabezpečovať v rámci kompetencií zverených Štatútom Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB plnenie cieľov a úloh SZFB. Pôsobnosť Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže SZFB je v oblasti trénerského vzdelávania a práce s talentovanou mládežou.

Adresa:
Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže, Slovenský zväz florbalu, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Predseda Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže:
Dárius Siheľský
tel.: +421 918 363 968 | e-mail: sihelsky@szfb.sk
Členovia Komisie vzdelávania a talentovanej mládeže:
Tomáš Chvála
tel.: +421 905 666 498 | e-mail: chvala@szfb.sk
Patrik Pelegrin
tel.: +421 910 483 774 | e-mail: pelegrin@szfb.sk

Dokumenty: