Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže

Komisia vzdelávania a talentovanej mládeže bola Uznesením Prezídia SZFB /15/126-2023 zo dňa 30.08.2023 zrušená.

Prezídium SZFB Uznesením P-SZFB/15/127-2023 zo dňa 30.08.2023 poverilo spoločnosť  RIGHT DIRECTION s. r. o.  IČO: 54905095, udeľovať  príslušné trénerské licencie SZFB v mene SZFB v zmysle zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi SZFB a RIGHT DIRECTION s. r. o.

 

Dokumenty: