Správanie fanúšikov

Tiež občas na florbale vidíte prehnane ambicióznych rodičov? V tradičných športoch sa objavujú ďaleko viac, no občas prídu aj na florbalové zápasy. Spoločne im musíme povedať, že ich na florbale nechceme. Prehnane ambiciózni rodičia, ktorí svoje deti podrobujú nadmernému tlaku na ich individuálny výkon s vidinou aktuálnych, či budúcich úspechov.

Zabúdajú tak na svoju hlavnú úlohu, ktorou je podpora svojich detí v tom, čo ich zaujíma, rozvíjať ich pozitívne charakterové vlastnosti a byť pre ne vzorom v športovom správaní. Rodičia sa často na zápasoch správajú nevhodne a pokrikujú na svoje deti, súperov aj rozhodcov. Slovenské florbalové deti majú pre týchto rodičov nasledujúci odkaz:

Drahí rodičia a iní dospeláci, sme veľmi radi, že ste sa na nás prišli pozrieť. Na oplátku Vám ukážeme všetko, čo sme sa na tréningu naučili a spravíme všetko preto, aby sme zvíťazili. Pokiaľ sa nám vyhrať nepodarí, tak nám to nevadí, pokiaľ sme mali radosť z hry.

Vážení rodičia a fanúšikovia!

  • Zabávajte sa s nami florbalom, je to hra a nie vojna!
  • Nechajte nás hrať, veď cieľom nie je výhra, ale radosť z hry!
  • Povzbudzujte slušne a pozitívne nás podporujte!
  • Oceňujte nielen naše schopnosti, ale taktiež snahu!
  • Neraďte nám, čo máme na ihrisku robiť, na to máme trénera!
  • Nenadávajte rozhodcom, keď spravia chybu. Aj oni sa učia a pomáhajú nám rásť!
  • Zatlieskajte aj súperom, ktorí sa snažili a hrali fair-play!
  • Vytvorte nám príjemnú atmosféru, psychický tlak nás ubíja!
  • Myslite na to, že v živote ide o viac než o florbal!

Ďakujeme, vaše deti!